Vasario 27, 2017 10:00
LVJC

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas 02.27 (120 val.)

Nuo vasario 27 d. kviečiame registruotis asmenis, besirengiančius dirbti ir dirbančius neformaliojo vaikų švietimo srityje (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) ir pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojus, dar neišklausiusius šio kurso.

X

Prenumerata

Susisiekite Prenumerata