Spalio 2, 2017 09:00
LVJC

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (120 val., nuo 2017.10.02)

Kviečiame registruotis asmenis, besirengiančius dirbti ir dirbančius neformaliojo vaikų švietimo srityje (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) ir pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojus, dar neišklausiusius šio kurso.

Rugsėjo 11, 2017 18:00 - Spalio 2, 2017 18:00

„Savęs pažinimo“ grupė (nuo 09.04 iki 06.12)

Tiems, kas nori suprasti daugiau apie save ir kylančius jausmus, jaučia sunkumą atliekant partnerio, tėvo, darbuotojo, vadovo ar kitus vaidmenis, jaučia, kad gyvenime trūksta prasmės ir nori tai pakeisti.

X

Prenumerata

Susisiekite Prenumerata