Metodų mugėje – 100-ai žaidimo panaudojimo pamokose galimybių

Vaikų mokymosi pasiekimai išaugtų keletą kartų, jei pamokose jie daugiau žaistų.

Integravus žaidimus į matematikos, gimtosios kalbos, kitų dalykų užsiėmimus, mokytis vaikams būtų įdomiau ir smagiau – jų pagalba mokytojai lengviau sudomintų jaunąją kartą ilgesniam laikui, sutelktų jų dėmesį į gamtos dėsnius, visuomenėje vykstančius procesus, asmeninius gebėjimus, socialinius įgūdžius, emocijų pažinimą bei valdymą.

Tuo įsitikinę „Metodų mugės ŽAIDIMŲ VAIVORYKŠTĖ“ organizatoriai, gegužės 12–13 d. kviečiantys visus ugdytojus – mokytojus, darželio auklėtojus, būrelių vadovus ir kitus – į įspūdingo dydžio renginį.

„Nereikėtų vaikų atitraukti nuo natūralių jiems žaidimų ir raginti užsiimti „rimtesne veikla“. Būtent žaidimas per praktinę patirtį padeda jiems lengviau suprasti sudėtingus akademinius dalykus, – įsitikinusi Renata Dambrauskaitė Pėželienė, LVJC Metodų mugės organizatorė. – Žaidimai išlaisvina kūrybiškumą, ugdo greitą strateginį mąstymą, skatina imtis veiksmų, ugdo pasitikėjimą savimi, bendravimo, veikimo komandojegebėjimus“.

Deja, dalis pedagogų žaidimą pamokoje traktuoja kaip linksmybes ir laiko švaistymą, įsitikinusi R. Pėželienė. Žaidimo galimybių atskleidimas bei pritaikymas įvairaus amžiaus vaikų ir jaunuolių mokymo(si) procese ir galėtų būti įvardintas, kaip pagrindinis „Metodų mugės ŽAIDIMŲ VAIVORYKŠTĖ“ tikslas.

Pirmąją, pedagogams skirtą dieną Metodų mugės dieną (gegužės 12 d.) Praktikumų, Žaidimų, Diskusijų, Metodinių priemonių erdvėse rengiama apie 70 kvalifikacijos tobulinimo renginių – seminarų, edukacinių ar kūrybinių dirbtuvių, paskaitų, diskusijų. Rengiamoje metodinių priemonių parodoje bus pristatyta šimtai inovatyvių edukacinių žaidimų, kuriuos sukūrė patys mokytojai.

Renginyje paliečiamos pačios įvairiausios temos.

  • Metodų mugėje bus daug kalbama apie eksperimentų, bandymų, edukacinių žaidimų panaudojimą matematikos, gimtosios kalbos, gamtos ir pasaulio pažinimo bei kitose pamokose, netradicinių erdvių ir priemonių svarbą ugdymo procese.
  • Svarbi tema šiame renginyje – emocinis intelektas bei sėkmingo gyvenimo link vedančių asmeninių ir socialiniai gebėjimų ugdymas, taip pat pasiektos pažangos vertinimas bei įsivertinimas.
  • Taip pat vyks gausybė įvairių kūrybinių – dailės, keramikos, judesio, teatro, muzikos, balso valdymo ir kt. – dirbtuvių, kūrybiškumo ir naujų idėjų generavimo , taip pat efektyvios komunikacijos bei lyderystės užsiėmimų.

Užsiėmimus ves ir praktikai – aktyvūs pedagogai, dailininkai, sportininkai, edukologai, psichologai, mokslų daktarai.

Daugiau informacijos – programa ir registracija – ČIA

http://lvjc.lt/metodu-muge-2017/


X

Prenumerata

Susisiekite Prenumerata