Europos klimato iniciatyva (EUKI): kartu už darnią mokyklą

(Together for Sustainable School)


DĖMESIO! 

Atsirado galimybė prie tarptautinio projekto EUROPOS KLIMATO INICIATYVA: KARTU UŽ DARNIĄ MOKYKLĄ prisijungti dar kelioms bendrojo lavinimo mokykloms.

Vienas iš šio projekto tikslų – parengti metodinę medžiagą „Darnaus vystymosi švietimas. Praktinis gidas mokytojui“.

Jei norėtumėte sužinoti daugiau ar net tapti šios metodikos rengėjais, rašykite el. p. Jolanta.Markeviciene@lvjc.lt

Susidomėjusiųjų laukiame iki gegužės 1 dienos.


 

2020 m. spalis – 2021 m. gruodis

Tai tarptautinis darnaus vystymosi švietimo projektas, kuriame dalyvauja trys Europos šalys:

Projekto tikslas –

 • Padėti jauniems žmonėms geriau suprasti klimato pokyčių kilmę bei poveikį mūsų kasdienybei,
 • stiprinanti jų sąmoningumą,
 • keisti sprendimus ir veiksmus į labiau atsakingus aplinkos atžvilgiu.

Tikslinės grupės – 

Projekto veiklose dalyvauja 2 tikslinės grupės:

 • švietimo / ugdymo specialistai, 
 • moksleiviai (14–19 m.),

kuriems artimos darnaus vystymosi, ypač – klimato pokyčių temos.

Projekto apimtys –

Į projekto veiklas planuojama įtraukti:

 • 30 šalies mokyklų,
 • 600 mokytojų,
 • 2000 Lietuvos moksleivių ir 1500 jaunuolių kitose šalyse.
spausti paveikslėlį spausti paveikslėlį

Projekto veiklos –

Švietimo reikšmė, formuojant darniam vystymuisi svarbius įpročius – neginčijama. Nuolat tariantis su švietimo specialistais ir jaunimu, į mokyklų programas / pamokas planuojama įtraukti tvarumo kompetencijų ugdymą – tai yra žinias + gebėjimus + vertybes, padedančias sėkmingai prisitaikyti prie šiandienos keliamų iššūkių ir imtis iniciatyvos kovoti su jais.

Kiekvienai tikslinei grupei – moksleiviams ir mokytojams – rengiamos atskiros veiklos.

••• Mokytojams:

Projekto veiklos skirtos mokytojų kompetencijų kėlimui. To pasiekti ketinama parengiant jiems skirtą praktinę metodinę priemonę, padedančią įtraukti / integruoti darnaus vystymosi temas į ugdymo turinį – moksleiviams skirtas pamokas.

Parengtą metodinę priemonę bei darbo su ja ypatumus ketinama pristatyti 330  šalies mokytojų.

••• Moksleiviams:

Šis projektas taip pat skirtas moksleivių įtraukimui. Pasitelkus Darnaus vystymosi ambasadorius, tarptautinės stovyklos metu, Lietuvos, Kipro ir Vokietijos jaunimas nagrinės klimato kaitos problemas ir diskutuos, kaip galėtų prisidėti prie jų sprendimo savo bendruomenėse.

Antrajame etape, tikimasi, diskusijos išaugs į realius projektus.

Tikimasi, kad projekte dalyvaus 60 jaunimo ambasadorių komanda iš trijų šalių.

Dirbant iš karto su abejomis tikslinėmis grupėmis – mokytojais ir mokiniais – tikimasi sulaukti vientisesnių, tvaresnių ir labiau ilgalaikių pokyčių.KOMANDA 

LINDAU BANK DEYLEV,

RCE Oldenburger Münsterland - Competence Center for Education for Sustainable Development e.V.

SCHERAK LUKAS,

RCE Oldenburger Münsterland - Competence Center for Education for Sustainable Development e.V.

NICOLETTA PANTELA,

Centre for advancement of Research and Development in Educational technology, LTD-CARDET:

SCHRAMM ALEXANDRA,

RCE Oldenburger Münsterland - Competence Center for Education for Sustainable Development e.V.

NERINGA GRIGORJEVA,

Lithuanian Children and Youth Centre

UNĖ KAUNAITĖ,

Lithuanian Children and Youth Centre

ERIKA LUCICKAJA,

Lithuanian Children and Youth Centre

JOLANTA MARKEVICIENE,

Lithuanian Children and Youth Centre

TOMAS RAKOVAS,

Lithuanian Children and Youth Centre

Projektui pritaria:

 • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 • LR Aplinkos apsaugos ministerija

Projektą finansuoja –

 • Vokietijos Federacijos Aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministerija.

Daugiau informacijos apie projektą – www.euki.de. 

Kontaktinis asmuo Lietuvoje – Jolanta Markevičienė,

 • Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius, Lithuania
 • El. paštas jolanta.markeviciene@lvjc.lt, tel.: 8 5 272 5319, 8 687 697 03
X
Prenumerata