Mokyklų darnumo įsivertinimo įrankis „Šuolis link darnaus gyvenimo stiliaus“

„Jump into Sustainable Lifestyle“

„Sustainability Framework for School Self-Assessment „Jump into Sustainable Lifestyle“
„Mokyklų darnumo įsivertinimo įrankis „Šuolis link darnaus gyvenimo stiliaus“

2020 spalis – 2022 liepa 

Šis Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių projektas tęsis 2 metus –  iki 2022 m. liepos.  

Tai tęstinis projektas, skirtas darbui su darnaus vystymosi temoms bei darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) integravimui į mokyklos kasdienybę. Daugiau apie anščiau vykdytą, pirmąjį „Jump into Sustainable Lifestyle“ projektą bei jo metu sukurtą metodiką galite paskaityti čia: https://lvjc.lt/jump-sustainable-lifestyle/.

Pagrindinis jo tikslas yra sukurti aiškų ir patogų įrankį mokykloms, kuris padėtų joms įsivertinti savo įstaigos darnumo rodiklius, tikslingai tobulėti bei diegti darnumą visos mokyklos lygmeniu.

Projekto koordinatorius – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.

Projekto partneriai:

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti holistinę metodiką – skaitmeninį įrankį mokyklų įsivertinimui, padėsiantį mokykloms sekti savo darnumo rodiklius bei jais remiantis daryti pažangą;
 • Didinti mokyklos bendruomenės sąmoningumą apie darnaus vystymosi švietimą įgalinant moksleivius ir mokytojus vykdyti pokyčius jų mokyklos aplinkoje.

Tikslinės projekto grupės:

 • Mokytojai;
 • Mokyklos administracija;
 • Vyresni 15–19 m. moksleiviai.

Numatomos projekto veiklos:

 • Nuotoliniais susitikimai su projekto partneriais;
 • Metodikos – įrankio formavimas ir kūrimas;
 • Focus grupių interviu su dalyvaujančiomis mokyklomis;
 • Metodikos pilotavimas dalyvaujančiose mokyklose bei grįžtamojo ryšio surinkimas;
 • Sukurtos metodologijos skaitmeninimas, vertimas į lietuvių kalbą ir pritaikymas mokyklų naudojimui;
 • Projekto baigiamosios konferencijos Lietuvoje, Estijoje, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Projekto metu kuriamas įrankis bus naudojamas ir taikomas programoje „Darni mokykla“. Daugiau apie programą galite skaityti čia: https://lvjc.lt/darni-mokykla/

Kontaktinis asmuo Lietuvoje

Erika Lučickaja
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro Neformaliojo ugdymo projektų vadovė
Tel. (8 5) 272 5331, el. p. Erika.Lucickaja@lvjc.lt
www.lvjc.lt

X
Prenumerata