Jump into Sustainable Lifestyle

ERASMUS+ (KA2) veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, bendradarbiaudamas su Norvegijos bei Baltijos šalių partneriais,  įgyvendino tarptautinį Erasmus + projektą „Jump into Sustainable Lifestyle“.

Projekto metu sukurtas praktinis vadovas, kurį galite rasti čia : http://www.s-education.org/

Projekto tikslas – dalinantis patirtimi, skleisti ir įgyvendinti inovatyvią daraus vystymosi švietimo praktiką Baltijos šalyse.

Projekto uždaviniai:

  • Pritaikyti PERL⃰ metodiką, skirtą partnerių šalių poreikiams (LT, LV, EE).
  • Organizuoti gerosios patirties pasidalijimo ir naujų darnaus vystymosi kompetencijų ugdymo mokymus bendrojo lavinimo mokytojams. 
  • Integruoti PERL metodiką į bendrojo lavinimo ugdymo procesą parnerių šalyse.
  • Prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo projekto partnerių šalyse.

PERL (Partnership for Education and Research about Responsible Living) – daugiau nei 50-ies šalių pedagogų ir mokslininkų partnerystės metu sukurta metodika, skirta ugdyti visuomenės darnaus ir atsakingo gyvenimo įgūdžius. 

Projekto trukmė 21 mėn. (2017 m. rugsėjis – 2019 m. gegužė)

Projekto koordinatorius – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Projekto partneriai:

  • Norvegijos Inland  universitetas (INN) (Norvegija)
  • Eesti people to people organizacija (Estija)
  • Kūrybinio mokymo centras "Annas 2" (Latvija)

Tikslinės projekto grupės:

  • Mokytojai
  • Mokyklų administracija
  • Mokiniai ir jų tėvai

Projekto numeris –  Nr. 2017-1-LT01-KA201-035252

Veikla

2019-04-01

Darnaus vystymosi švietimas domina vis daugiau pedagogų

Švietimas yra vienas pagrindinių įrankių siekiant darnumo. Visame pasaulyje žmonės pripažįsta, kad dabartinės ekonomikos vystymosi tendencijos nėra darnios ir kad visuomenės sąmoningumas, švietimas bei mokymas yra pagrindinės priemonės, kurios gali užtikrinti darnesnę visuomenę.

Balandžio  1 d..  vyko projekto  „Šuolis link darnaus gyvenimo stiliaus“ baigiamoji konferencija Vilniuje, kurioje dalyvavo 80 dalyvių, besidominčių darnaus vystymosi švietimo tematika. Konferencijos metu buvo kalbama apie darnaus vystymosi švietimą ir jo indėlį į ugdymo kokybę, vyko dirbtuvės, kuriose pedagogai gilinosi į skirtingų darnaus švietimo temų praktinį pritaikymą dirbant su vaikais, jaunimu.

Daugiau informacijos

Konferencijos akimirkos:

 

Projekto parnerių ekspertas Robert James Didham (Norvegija) dalyvavo vienoje iš projekto mokyklų – Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje, kurioje buvo suorganizuota konferencija aplinkinių mokyklų pedagogams, pristatant projekto metodiką ir supažindinant su švietimo darniam vystymuisi svarba.

Veika

2018 m. rugpjūčio 19–21d. vyko projekto partnerių mokymai Taline, kuriame dalyvavo Lina Straukė - projekto koordinatorė Lietuvoje. Akimirkos iš šių mokymų:

2018 m. rugsėjo 20–22 d. vyko projekto partnerių mokymai Rygoje, kuriuose dalyvavo Lina Straukė - projekto koordinatorė Lietuvoje.

Akimirkos iš šių mokymų:

2018 m. rugsėjo 23–25d. vyko projekto partnerių mokymai Vilniuje.

Rugsėjo 24 d. mokymuose dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro bei Lietuvos mokyklų-partnerių atstovai iš:

Mokymų metu Profesorius Robert J. Didham (Norvegija) pasakojo apie darnaus vystymosi svarbą, ypatingas dėmesys buvo skirtas švietimui darniam vystymuisi, kuris yra pats svarbiausias pamatas galintis pakeisti žmonių elgesį, didinti savimonę, atsakomybę. Kaip teigia Norvegų ekspertas, švietimas darniam vystymuisi labai stipriai siejamas su švietimo kokybe, tad turime skatinti mokyklų administraciją, mokytojus ir visą bendruomenę integruoti švietimą darniam vystymuisi į mokyklos kasdieninę veiklą bei ugdymo turinį.

Projekto „Jump into sustainable lifestyle“ vadovė Lina Straukė spalį ir lapkritį lankėsi projekto partnerėmis esančiose Lietuvos mokyklose. Su mokytojais ir administracijos atstovais Lina Straukė kalbėjo apie tai, kaip praktiškai pristatyti darnaus vystymosi temas.

Mokytojai išbandė projekto metu sukurto praktinio vadovo užduotis, kurias pradėjo taikyti pamokų metu.

Kviečiame ir kitus mokytojus naudoti  projekto metu sukurto praktinio vadovo „Šuolis link darnaus gyvenimo tikslo“  metodika, kurią galite rasti čia: http://www.s-education.org/

Akimirkos iš mokyklų:

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija

Vilniaus Radvilų gimnazija

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

Projektas remiamas Erasmus+ programos lėšomis.

X
Prenumerata