Metodų mugė ŽAIDIMŲ VAIVORYKŠTĖ 2018

Nacionalinis švietimo aktualijų renginys

  • Gegužės 11 d. – Mokyklos diena. Užsiėmimai vyksta Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo, nefomaliojo, specialiojo ir profesinio ugdymo pedagojams, logopedams.
  • Gegužės 12 d.  – Šeimos diena. Užsiėmimai skirti tėvams ir vaikams.

Svarbiausios šių metų temos:

Emocinis ir socialinis ugdymas. Aktyvieji inovatyvūs mokymo(si) ir motyvacijos skatinimo metodai. Dalykų integracija ugdymo procese.

Programoje:

  • Specialistų patarimai bei praktiniai užsiėmimai apie inovatyvius, sužaidybintus mokumo(si) ir motyvacijos skatinimo metodus.
  • 8 erdvėse - 80 kvalifikacijos tobulinimo renginių – seminarų, kūrybinių dirbtuvių, paskaitų, diskusijų, stendinių pranešimų bei mokytojų sukurtų metodinių priemonių paroda.

Kaina

Pedagogams, gegužės 11 d.:

  • 7 Eur  / 1 asm.  – visa diena, nepriklausomai nuo užsiėmimų skaičiaus.
  • 5 Eur  / 1 asm. –  (jei iš tos pačios organizacijos dalyvauja daugiau negu 1 asmuo) – visa diena, nepriklausomai nuo užsiėmimų skaičiaus.
  • Visi dalyviai gaus akredituotas pažymas už 6 akad. val trukmės mokymus. 

Tėvams, gegužės 12 d.:

  • Nemokamai

 

MOKYKLOS DIENA:
gegužės 11 d. užsiėmimai.
 
Nujo 10.00
Nuo 10.30
Nuo 11.00
Nuo 11.30
Nuo 12.00
Nuo 12.30
Nuo 13.00
Nuo 13.30
Nuo 14.00
Nuo 14.30
Pasidaryk pats.
Daiva Vasiljevienė
10.00–11.30; 
NĖRA VIETŲ
Improvizacija–būdas lavinti vaizduotę, komandiškumą, socialinius įgūdžius.
Ieva Giniotytė
10.30–12.00;
Kito perspektyvos suvokimas. Kodėl tai svarbu?
Edita Koliataitė
11.00–12.30;
 
Kūrybinės dirbtuvės „Žaidžiu, tyrinėju, mokausi“.
Irena Baranauskienė
Dovilė Kazakevičienė
Daiva Sukackienė
Živilė Nikiforovienė
12.00–13.30;
NĖRA VIETŲ
Judrieji žaidimai.
Vilma Sobolienė ir Ramunė Stanišauskienė
12.30–14.00;
 
Knygrišystė ir baltiški ženklai.
Sandra Bakanovaitė
13.30–15.00
Matematikos mokomės linksmai.
Raminta Lipienė
14.00–15.30
NĖRA VIETŲ;
STEAM iššūkis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Dovilė Žukauskaitė
14.30–16.00;
NĖRA VIETŲ
Mokomės kalbėti lavindami pirštelius.
Olga Černiavskaja ir Justina Kedytė
10.00–11.30;
NĖRA VIETŲ
Edukacinis–praktinis seminaras „Mažylių dienos“
Inga Gučienė
10.30–12.30;
 
 
Pažintinis tapybos ant vandens (Ebru) užsiėmimas.
Meno terapijos ir socializacijos institutas VYTA, Eglė Daubaraitė ir Rita Klevinskienė.
12.00–13.00
Pasaulį gydantis teatras.
Margo Karachanianc
12.30–14.00;
 
 
Neurolingvistinio programavimo instrumentai žaidimo forma.
Algirdas Viltrakis
14.00–15.30;
Pamatyk, pabandyk, išmok, žongliruok.
Mantas Markevičius
14.30–16.00
Mažais žingsneliais į teksto suvokimą – kaip pritaikyti skaitymo strategijas 1–2 klasėje?
Nadia Venskuvienė
10.00–11.00;
Praktiniai refleksijos vedimo būdai.
Justina Vyšniauskaitė
10.30–12.00;
Nuo ko prasideda mokymas(is): svarbiausias ryšys.
Asta Blandė
11.00–12.00;
 
Atrask ir kurk – kritinio mąstymo ir kūrybiškumo ugdymo metodai.
Alma Balnienė.
12.00–13.30;
Mokinių socialinių ir emocinių gebėjimų asmeninės pažangos vertinimas:
praktiniai metodai pamokai ir neformaliajam ugdymui.
Tomas Rakovas
12.30–14.00;
 
Mažųjų kūrybinė inžinerija.
Rasa Jagminienė
13.30–14.00
NĖRA VIETŲ
XXI a. įgūdžiai ir jų svarba vaikams. Lavinimas žaidžiant.
Julija Beganska
14.00–15.00
NĖRA VIETŲ;
 
Aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ugdančios EMA užduotys. Užduočių analizė ir sprendimo būdai. Virgilijus Pupeikis 10.00–11.00;
 
5 kompetencijos - kitoks žvilgsnis į priešmokyklinukų ugdymą. Naujo priešmokyklinio ugdymo priemonių rinkinio pristatymas.
Sigita Balčiūnienė
11.00–12.00;
 
Charizmos lavinimas per improvizaciją.
Algirdas Viltrakis
12.00–13.30;
 
 
 

 
 
Papuošalų enciklopedija.
Neringa Kušeliauskienė
10.00–11.30:
 
 
 
Beleduc stalo ir lavinamieji žaidimai vaikams nuo 4 metų.
Stasys Švagždys ir Michael Ashcroft
12.00–13.00
Kūrybiškas didaktinių priemonių panaudojimas priešmokyklinėje ugdomojoje veikloje.
Rasutė Varanavičienė
12.30–14.00
NĖRA VIETŲ;
 
 
Dramos elementų taikymas įvairiose pamokose.
Aldona Butrimanskienė
Erika Balynienė
Ramunė Petrosian
14.00–15.30;
 
Projekto verslumui ir profesijų pažinimui „Aš mokausi“ pristatymas
Gaiva Simanauskienė
10.00–11.30
 
 
 
Mokymasis būti su savimi ir kitais: socialinių ir emocinių gebėjimų vertinimas mokykloje. Tarptautinio švietimo projekto „Learning to Be“ patirtis. Tomas Rakovas. 12.00–12.30
Šėlsmo žaidimai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Kodėl vaikai juos dievina, o pedagogai vengia?
Ieva Pažusienė.
12.30–13.00
 
 
 
 
Stalo žaidimai - jų ugdomos kompetencijos ir pritaikymas ugdymo procese.
VŠĮ„Vikingų kaimas“ įkūrėjai Mindaugas ir Judita Korsakai
10.00–10.45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuo 10.15
Nuo 10.45
Nuo 11.15
Nuo 11.45
Nuo 12.15
Nuo 12.45
Nuo 13.15
Nuo 13.45
Nuo 14.15
Nuo 15.00
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymas įvairių žaidimų pagalba.
Gilija Gajauskienė
10.15–11.45;
NĖRA VIETŲ
Judrieji žaidimai.
Vilma Frejerienė ir Sanida Lukoševičienė
10.45–12.15;
 
Įvairios dailės technikos.
Vilija Galdikaitė
11.45–13.15;
NERA VIETŲ
 
Žaidybiniai metodai mokinių mokymosi motyvacijai.
Rugilė Jazbutytė.  
12.45–13.30
NĖRA VIETŲ;
Edukaciniai robotai–madingas žaislas ar investicija į vaiko ugdymą?
Elena Stasiūnaitė
13.15–13.45;
Vaikas lauke–laimingas vaikas.
Erika Lapačinskienė ir Asta Meiliūnienė
13.45–15.15;
NĖRA VIETŲ
Aktyviųjų, patirtinių metodų taikymas priešmokykliniame, ikimokykliniame ugdyme.
Andželina Ramanauskienė, Kristina Lozoraitienė, Aušrinė Giedraitienė
14.15–15.45; 
NĖRA VIETŲ
Augalai.
Ramunė Bereniūtė,
Alina Jankauskienė,
Lina Mejarienė
15.00–15.30
NĖRA VIETŲ
Interaktyvi vaikų veikla socialiniams įgūdžiams lavinti.
Birutė Pernaravičiūtė
10.15–11.45;
Užduočių kūrimas, mokymasis žaidžiant–sėkmingas informacijos įsisavinimas bei asmenybės kompetencijų ugdymas (saugaus eismo, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas).
Daiva Piličiauskienė, Agnė Račkienė, Evelina Grigonienė
10.45–12.15;
STEAM: Kokie įgūdžiai reikalingi, kad išgyventum XXI amžiuje?
Elena Stasiūnaitė
11.15–11.45;
Žaidimai ir metodinės priemonės naudojami logopedinėse pratybose.
Aistė Fiurst ir Laima Paulauskienė
11.45–13.15;
Praktinis vaiko protinių įgūdžių ugdymas.
Birutė Pernaravičiūtė
12.15–13.45
NĖRA VIETŲ;
Papuošalų enciklopedija.
Neringa Kušeliauskienė
12.45–14.15;
 
Žaidimas ikimokyklinio muzikinio ugdymo veiklose.
Dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė
13.45–14.30
Vaikų tolerancijos ugdymo būdai ir metodai klasėje.
Asta Valiukevičienė
14.15–15.45
 
Aktyvūs žaidimai, padedantys ugdyti mokinių kalbinius gebėjimus.
Renata Zakarienė.
10.15–11.45
NĖRA VIETŲ
 
Sistemingi gramatikos pratimai: kaip ugdyti pradinukų raštingumą.
Inga Ramanauskienė
11.15–12.15;
Konstruoju savo ateitį: efektyvus mokymas per žaidimą.
Danutė Pankienė, Metodija Vidūnaitė
11.45–12.30
NĖRA VIETŲ;
Sužaidybinimo elementai mokytojo darbe.
Alina Bechterė 12.15–13.45;
 
Gamtinių priemonių panaudojimas ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdyme.
Agnė Trusevičienė
12.45–14.15
NĖRA VIETŲ
Konstravimo integravimas į matematikos ir kitas pamokas.
Danutė Pankienė ir Metodija Vidūnaitė
13.15–14.00
 
Spalvotos figūros. 
Juzė Zdanevičūtė.
13.45–14.15
Judrieji žaidimai.
Renata Komičienė ir Tamara Cibulskienė
14.15-14.45
NĖRA VIETŲ;
 
 
Chemijos stalo žaidimų kūrimas ir naudojimas chemijos pamokose.
Žaneta Kalėjutė
10.15–11.45;
 
 
 
Kalbinių gebėjimų ugdymas: metodų įvairovė.
Irena Kazymirkienė Jūratė Valionienė
12.15–13.45;
 
 
 
Kaip lengvai ir paprastai patikrinti mokslo tiesas 4–6 klasėse?
Daiva Mikaliūnienė
14.15–15.00
 
 
KAIP ,,įdarbinti’’ kūrybą dėstant STEAM dalykus?, seminaras- kūrybinės dirbtuvės.
Asta Naruševičienė
10.15–11.45
 
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų bendrųjų kompetencijų ugdymas pasitelkiant pasakas ir žaidimus.
Jurgita Riaubytė ir Virginija Sauliūte- Darvydė
11.45–13.15
NĖRA VIETŲ;
 
 
 
 
Komunikacijos ugdymo, komandinio darbo žaidimai.
Justina Vyšniauskaitė
14.15–15.45;
 
Vaikų kalbos ugdymas, rankos lavinimas žaidžiant.
Jolanta Čepauskienė
10.15–11.00
NĖRA VIETŲ;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegužės 12 d. (šeštadienis)
ŠEIMŲ DIENOS PROGRAMA
Laikas
UŽSIĖMIMO PAVADINIMAS
VAIKŲ AMŽIUS
LEKTORIUS
KUR VYKS?
Nuo 10.00 val.
10.00–10.45
„Japoko“ kūrybinės dirbtuvės „Konstravimo nuotykis su LaQ“
4–6 m.
„Japoko“ komanda
Fojė
Nuo 11.00 val.
11.00–12.00
Tėvelių ir vaikų sporto užsiėmimas
Nuo 1,5m iki 3m
Ieva Kublickienė
301
11.00–11.45
„Japoko“ kūrybinės dirbtuvės „Konstravimo nuotykis su LaQ“
7–12 m.
„Japoko“ komanda
Fojė
11.00–11.45
Šiuolaikiniam vaikui – smalsaus katino kelionė į  mokyklą.
3–7 m.
Aida Makutėnienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo ekspertė
208
Nuo 12.00 val.
12.00–12.45
Joga šeimai (NĖRA VIETŲ)
neribojamas
Lina Grunovaitė
S01
12.00–12.45
Plaukimo užsiėmimas
Mokėti plaukti
(vaikai nuo 6m.)
Egidijus Tindžiulis
Didysis baseinas
12.00–12.45
Stalo tenisas
neribojamas
Jūratė Vaznelienė
Teniso salė
12.00–13.00
Knygrišystė ir baltiški ženklai
neribojamas
Sandra Bakanovaitė
 
12.00–12.45
Tapybos pamokėlė
neribojamas
Iveta Utakytė
205
12.00–13.00
Nepatogios temos: kaip kalbėtis su vaiku ir daryti pokyčius?
tėvams
Asta Blandė
211
12.00–12.45
„Japoko“ kūrybinės dirbtuvės „Konstravimo nuotykis su LaQ“
4–6 m.
„Japoko“ komanda
Fojė
12.00–13.00
Knygrišystė ir baltiški ženklai. Kiekvienas dalyvis susiriša po knygelę
neribojamas
Sandra Bakanovaitė, VšĮ „Amatauk“
321
Nuo 13.00 val.
13.00–14.00
Pažintinis tapybos ant vandens (Ebru) užsiėmimas. (NĖRA VIETŲ)
neribojamas
Evelina Jokubkienė ir Rita Klevinskienė , Meno terapijos ir socializacijos institutas VYTA
211
13.00–14.00
Aikido užsiėmimas
neribojamas
Andrius Damijonaitis
301
13.00–13.45
„Japoko“ kūrybinės dirbtuvės „Konstravimo nuotykis su LaQ“
7–12 m.
„Japoko“ komanda
Fojė
Nuo 14.00 val.
14.00–14.45
„Japoko“ kūrybinės dirbtuvės „Konstravimo nuotykis su LaQ“
4–6 m.
„Japoko“ komanda
Fojė
 
 
 
 

Informacinis partneris

Partneriai ir draugai:

X
Prenumerata