Metodų mugės veiklų aprašai

205 kab.
 
Laikas
Pavadinimas
Lektorius
Aprašymas
10.00 –11.10
Tapyba ant vandens
Iveta Utakytė
Tapybos ant vandens užsiėmimo metu susipažinsite su spalvomis bei išbandysite pagrindines technikas bei elementus, tokius, kaip Battal Ebru - battal (burbulų); Gel-Git Ebru su - greita kaita; Tarakli Ebru –šukavimas; Bulbul Yuvası Ebru –lakštingalos lizdas; Sal Ebrusu - Skara iš Ebru ir daugybę kitų.
12.00 –13.10
Įvairios dailės technikos
Iveta Utakytė
Praktinis užsiėmimas, kurio metu susipažinsite su įvairiomis dailės technikomis
 
 
 
 
14.00 –15.30
Steam iššūkis ikimokyklinėje įstaigoje
Dovilė Žukauskaitė, LVJC „Nykštukų mokyklėlės“ auklėtoja
STEAM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) –tai praktika jungianti mokslą, technologijas, inžineriją ir matematiką. Šiame praktikume lektorė pristatys:
kaip STEAM iššūkis gali tapti lengvai pasiekiama realybe kiekvienoje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje,
kaip parengti STEAM iššūkius vaikams: kokios priemonės reikalingos, kada rekomenduojama šiuos iššūkius taikyti,kaip šios veiklos gali paskatinti vaikų kūrybiškumą, komandinį darbą bei tuo pačiu ugdyti jų gebėjimus.
206 kab.
Laikas
Pavadinimas
Lektorius
Aprašymas
10.30 –11.45
Personažo kūrimas žaidžiant
Algimantas Žadeikis
Praktikumo metu lektorius pristatys, kaip perduoti žmogui ypatingą nuotaiką, nepakartojamą vaizdą, sužavėti ir sušildyti žmogaus sielą, kuriant personažus.
12.30 –13.45
Personažo kūrimas žaidžiant 
Algimantas Žadeikis
Praktikumo metu lektorius pristatys, kaip perduoti žmogui ypatingą nuotaiką, nepakartojamą vaizdą, sužavėti ir sušildyti žmogaus sielą, kuriant personažus.
 
208 kab.
 
Laikas
Pavadinimas
Lektorius
Aprašymas
10.00 –11.30
„Žaidybiniai metodai, skatinantys skaitymo ir rašymo gebėjimus”
Irena Kazymirkienė, Šiaulių Dainų progimnazijos mokytoja metodininkė
 
Seminaro dalyviai įgis praktinio pobūdžio gebėjimus taikant žaidybinius metodus ugdymo procese. Jie bus supažindinti su įvairiomis autorinėmis priemonėmis bei IT panaudojimo galimybėmis ugdant skaitymo ir rašymo įgūdžius.
Ugdymo metodų įvairovė suteikia galimybę efektyvinti ugdymo procesą, skatina mokinius dirbti kūrybiškai įgyjant ir įtvirtinant ugdymo(si) įgūdžius.
Įvairios žaidybinės ugdymo priemonės padeda stiprinti mokinių motyvaciją, skatina pamokas ir mokomąją medžiagą pateikti patraukliai, ją pritaikyti individualiems mokinio gebėjimas ir poreikiams, gauti kokybiškesnį grįžtamąjį ryšį. 
 
12.15 –13.45
Interaktyviosios IT dirbtuvės su edukaciniais robotukais
 
Projektų vadovė, Rūta Kairytė
Projektų vadovas, Tomas Čerba
UAB “Biznio mašinų kompanija”
 
Renginio metu supažindinsime su naujausiomis priemonėmis, skirtomis ugdymo įstaigoms t.y. renginio metu mes parodysime:
- Edukacinius robotukus –bitutes. Renginio metu pedagogai turės galimybę susikurti edukaciniam robotukui skirtą kilimėlį, išbandyti roboto galimybes ir susipažinti su produkto pritaikymu ugdymo metu.
- Interaktyviąsias grindis. Pristatysime įrenginį, bei leisime dalyviams patiems išbandyti šią interaktyvią priemonę.
- Interaktyviąsias lėkštes. Supažindinsime su pačia naujausia ugdymo priemone –interaktyviomis lėkštėmis. Renginio metu organizuosime komandinį žaidimą, kurio metu pedagogai pasisems idėjų, kaip galima pritaikyti inovatyvias priemones ugdymo procese.
- Supažindinsime su naujausių interaktyviųjų lentų galimybėmis. Parodysime, kaip interaktyvią pamoką galima susikurti vos per kelias minutes, bei leisime patiems atlikti jau sukurtas užduotis.
 
14.15-15.45
Viena knyga –daug galimybių įgyvendinti bup mokytojui
Dominykas Kriauza (Karalienės Mortos mokykla)
Ką turi bendro šveicariškas peiliukas ir paveikslėlių knyga? Abu daiktai vertingi ir turi ne vieną paskirtį.
Diskusijos metu pažvelgsiu į paveikslėlių knygas giliau. Parodysiu, kaip viena knyga gali virsti linksmais lietuvių, matematikos, pasaulio pažinimo, emocinio intelekto ugdymo ir mokymo įrankiais.
Pateiksiu pavyzdžių, ką galima sužinoti apie paveikslėlių knygas skaitančius mokinius.
Pristatysiu žaismingus mokymo(si) būdus.
Mokiniai labai kūrybingi, protingi, skirtingi ir knygos padeda juos visus įtraukti į mokymosi procesą, o rezultatas dažnai išpildo bendrųjų ugdymo programų tikslus.
 
 
211 kab.
 
Laikas
Pavadinimas
Lektorius
Aprašymas
10.00 –11.30
Didaktiniai žaidimai ugdantys vaikų kalbą
Raimonda Kirvėlienė, Anykščių r.Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija
Pristatysiu SPPC recenzuotas , autorines mokymo priemones išleistas  Gudragalvio leidykloje  :,,Garsų keliai” ir ,,Taisyklingai tark garsus S,Z,Š,Ž žodžiuose. Žaisk ir keliauk”, kurios skirtos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymui.
12.30 –14.00
Mini knygelės per įvairių dalykų pamokas
Alma Balnienė
 
14.15 –15.45
Matematika pradiniame ugdyme: įvairiai, linksmai ir kūrybingai
 
Alma Balnienė
Kūrybiškas mokymas(-is) –tai mokymas(-is), kuriam būdingas originalus mąstymas. Todėl svarbu yra ne tik kaip vaikai mokosi, bet ir tai, kaip mokytojas pasiruošia ugdymui.
Jei mokytojas mąsto kūrybiškai, ieško ne tradicinių, vadovėlinių būdų, kaip sukonstruoti pamoką, o atsižvelgia į tai, kas svarbu čia ir dabar, kurie būdai ar priemonės padės mokytis konkretiems vaikams, vaikai su nekantrumu laukia matematikos pamokų ir tai lemia sėkmę. Net ir nesėkmės tokiu atveju virsta kūrybiniu ieškojimu, kaip tai, kas nepasisekė, išmokti kitaip.
Mokykimės daugybos žaidžiant žaidimus, kepkime picą, kai reikia išmokti trupmenas, pristatykime save per kuriamas matematines užduotis, pamatykime matematiką savo kasdienėje aplinkoje, patys susikurkime matematiką aplink save. Tada ir vaikai pajus, kad laukia matematikos pamokų, ir mokytojui taps įdomiau dirbti. Seminare aptarsime ir praktiškai išbandysime bei kursime įvairias matematikos mokymosi strategijas ir priemones, diskutuosime, kaip sumodeliuoti mokytojui ir mokiniams patrauklią ir įtraukiančią mokymosi aplinką.
 
215 kab.
Laikas
Pavadinimas
Lektorius
Aprašymas
10.15-11.45
Edukacinės priemonės –pagalba vaikams ir tėvams
Audronė Ališauskienė, logopedė ekspertė
Evelina Gladkauskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė
Rasa Barvainienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė ekspertė
Monika Grendienė, vyresnioji auklėtoja
Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“
Edukacinių priemonių –aplankų komplektas                         kuriame bus pateikta daugiafunkcinės metodinės priemonės (edukaciniai žaidimai), skirti vaikų kompetencijų lavinimui
12.00-13.30
Kūrybingas kalbos ugdymas(is) ir žaismingas ugdomojo proceso kūrimas kartu su vaikais
Dijana Borisovienė, Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ auklėtoja ekspertė
Seminaro metu bus pasidalinta  sėkmėmis, įžvalgomis, savo patirtimi, įspūdžiais ir rekomendacijomis kaip ugdyti vaikų kalbos gebėjimus sukuriant žaidybines situacijas.
Bus pateikta daug kalbinių žaidimų ir idėjų vaiko sėkmingam ugdymui(si).
 
Pedagogai susipažins su vaizdinėmis ir didaktinėmis priemonėmis,  žaidimais, skirtais foneminei klausai, rišliajai kalbai ugdyti, kalbos gramatiniam taisyklingumui, žodyno plėtotei.
 
Praktiškai pamatys, kokią įtaką vaiko kalbai turi tikslingai parinktos ugdymo(si) priemonės, žaidimai.
 
Bus pasidalinta patirtimi, kaip atskleisti vaikų kūrybiškumą, saviraišką, vaizduotę, kaip išryškinti vaiko gabumus.
 
Bus analizuojami  vaikų darbai ir vaikų inicijuotos žaidybinės idėjos ugdymosi procese.
 
Seminaras  skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams.   
13.45-15.15
Vaiko patirtinis mokymasis
Vilma Sobolienė, Ramunė Stanišauskienė, Kauno l/d „Šarkelė“, Šiaurės licėjaus Kauno skyriaus auklėtojos metodininkės
Judrieji žaidimai–pristatysime paprastuosius, ( su sportiniais žaidimų elementais ), turinčius aiškų sumanymą, taisykles, turiningus, įdomius, lavinančius ir tobulinančius vaikų judesius, patyrimą, ugdančius valią, nuovoką, drąsą, reakciją, keliančius teigiamas emocijas, suartinančius vaikus, teikiančius džiaugsmą ir pasitikėjimą savimi žaidimus.
 
216 kab.
 
Laikas
Pavadinimas
Lektorius
Aprašymas
10.15 –11.45
Žaisti = ugdyti arba ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymas įvairių žaidimų pagalba
Gilija Gajauskienė. Kelmės „Kūlvestuko“ lopšelio-darželio specialioji pedagogė ir logopedė ir Jolanta Meškauskienė Kelmės r. pedagoginės
Išradingai parinkti žaidimai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje lavina ne tik vaikų kompetencijas. Žaismingos veiklos skatina vaikų aktyvumą, išvengiant monotonijos ir vaikų, kaip stebėtojų, pozicijos. Todėl labai svarbu ieškoti naujų, įdomių, aktyvinančių žaidimų, kurie skatintų vaikų smalsumą, motyvaciją, plėstų žinias bei lavintų emocinį intelektą.
Kokie žaidimai ir veiklos yra patrauklios vaikams ir naudingos jų kompetencijų ugdymui, geriausiai gali pasakyti pedagogai- praktikai.
12.00 –13.30
Įtraukusis kalbėjimo įgūdžių ugdymas per vaidmenų žaidimą
Daiva Cibulskienė, Kauno „Varpo“ gimnazijos mokytoja metodininkė,
Marius Daugėla, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos, Šv.Ignaco Lojolos kolegijos dorinio ugdymo, tikybos mokytojas
Ar prisimenate savo vaikystę, kai Jums buvo sekamos pasakos ir su didžiuliu entuziazmu jų klausėtės, įsivaizdavot ir svajojote, kaip galbūt sutiksite šių pasakų veikėjus gyvai? Vaizduotės pagalba Jūs galite keliauti, atrasti, o svarbiausia tobulėti. Šiandien vis dažniau galime išgirsti kaip svarbu ugdyti mokinų kritinį mąstymą, kūrybiškumą bei bendradarbiavimo įgūdžius. Todėl mes, šių kūrybinių dirbtuvių metu norime Jums pristayti metodą, kuriame pasitelkę vaizduotę leisimės į pažinimo nuotykius.
14.00-14.45
Padėk man padaryti pačiam
Daiva Žiurauskienė, Lietuvos švietimo istorijos muziejaus edukatorė
 
 
218  kab.
 
Laikas
Pavadinimas
Lektorius
Aprašymas
10.30 –12.00
Šiandienos vaiko veiklų įvairovė
 
Vaida Adomavičienė
Šiandien vis dažniau girdime, kad aplink mus viskas keičiasi. Pradedant nuo žmonių   iki supančios aplinkos... Tačiau šiuos pakeitimus mes, pedagogai, turime  priimti, suprasti, išanalizuoti, susigyventi, prisitaikyti ir įvertinti.
Šiandien, kai aplink mus jaunoji karta gyvena technologijų pasaulyje, kai nebelieka vietos paprastumui, kūrybiškumui. Mes- pedagogai,  turime ieškoti įvairių metodų ir  būdų, kad pažadintume “snaudžiantį” kūrybiškumą, efektyvumą  ar  tiesiog vaiko IDĖJĄ.
       Savo pristatyme sieksiu parodyti , kokiais metodais ir būdais dirbu su savo ugdytiniais. 
    Vienas iš pagrindinių dalykų,  be kurio neįsivaizduoju savo  organizuojamos veiklos –tai motyvuojanti  aplinka grupėje ir salėje. Aplinka, kuri atitinka vaikų amžių, skatina emocionalumą, aktyvumą, poreikį bendrauti. Aplinka, kuri puoselėja saugius,  pažintinius, kūrybinius vaiko  gebėjimus.
     Kitas svarbus dalykas -  veiklų įvairovė. O svarbų vaidmenį mano organizuotose veiklose atlieka įvairūs ( mano pačios sukurti ar vaikų sugalvoti)  žaidimai, žaidybinės veiklos, netradiciniai ir inovatyvūs metodai.  Jų dėka savo ugdytinių gebėjimus galiu  ugdyti visose srityse.
 
12.30 –14.00
Įtraukios veiklos grupės erdvėse.
Diana Vaidotienė, Aušra Smilgienė
Praktinių veiklų pristatymas pagal ,,Geros pradžios’’ metodiką, vaizdinės medžiagos.
14.15 –15.15
Kūrybinės dirbtuvės “Spalvų alėja”
Jurgita Grisiūnienė, Lina Kochanskienė                                       
Kūryba yra nuolat kintantis procesas, viena kitą stumiančios spalvos ir magiškas rezultato patekimas ant popieriaus, stiklo ar kitos tekstūros paviršiaus nepalieka abejingų. Užsiėmimo metu susipažindinsime pedagogus su penkiais būdais įgalinančiais vaiką patirti sėkme kūrybiniame procese. Išskirtinėmis priemonėmis, idėjomis kurių dėka kiekvienas dalyvis susikurs savo meninius darbus.
Pateiksime 5-7 m. vaikų darbų pavyzdžius.
 
306 kab.
 
Laikas
Pavadinimas
Lektorius
Aprašymas
10.00 –11.00
Kai pamoka neprailgsta
Margo Karachanova
Praktiniai pasiūlymai kaip įterpti žaidimus į kasdienius dalykus. Kaip mokyits, žaidžiant, ir žaisti mokynantis. Kaip mažinti atstumą tarp mokytojo ir mokinio jų tarpusavio pasitikėjimo bei bendradarbiavimo link.
11.45 –12.30
Kaip pažadinti kūrybiškumą?
Ieva Giniotytė, LVJC Neformaliojo švietimo mokytoja
 
13.00 –14.30
Praktiniai refleksijos vedimo būdai
Justina Vyšniauskaitė
 
 
316 kab.
 
Laikas
Pavadinimas
Lektorius 
Aprašymas
10.15 –11.45
Kūrybiniai žaidimai pažinti raides bei skaičius
Agnė Dapkutė
 
12.00 –12.45
Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymas pasitelkiant „Gudragalvio“ priemones
Tomas Buckus, Gudragalvis
Pasitelkdami originalias Gudragalvio priemones pedagogai paįvairins užsiėmimus su priešmokyklinio amžiaus vaikais. Pristatomi žaidimai padės vaikams ugdytis socialinę, sveikatos saugojimo, komunikavimo, pažintinę kompetencijas.
14.00 –15.30
„Žaidimas = kūrybiškumas + mąstymas + bendradarbiaviams + malonumas + ...“
Asta Sakalienė
Žaidimai nėra vien pramoga. Jie teikia malo­numo, išlaisvina mąstymą, skatina kūrybiškumą, sutelkia bendravimui ir bendradarbiavimui. Seminaro metu pateiksiu pavyzdžių ir praktiškai išbandysime keletą veiklų.
 
319 kab.
 
Laikas
Pavadinimas
Lektorius
Aprašymas
11.00 –11.45
Konstrukcinio žaidimo integracija į projektinę veiklą
Lina Zdanavičienė, mokytoja metodininkė
Žaidimas- pagrindinė ir ypatinga savitikslė veikla vaikystėje. Žaidimas yra pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko veiklos forma.
Seminaro metu plačiau apžvelgsiu konstrukcinius žaidimus, jų naudą vaikų ugdymui(si).
Pasidalinsiu savo gerąja patirtimi ir pristatysiu  projektines veiklas  („Adventinis traukinukas“, „LaQ šaškės“ ir „Mūsų raidės“) su konstrukciniu žaidimu LaQ.
Seminaro dalyviai praktiškai išbandys konstruktorių LaQ.
12.15 –13.00
Konstrukcinio žaidimo integracija į projektinę veiklą
Lina Zdanavičienė, mokytoja metodininkė
Žaidimas- pagrindinė ir ypatinga savitikslė veikla vaikystėje. Žaidimas yra pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko veiklos forma.
Seminaro metu plačiau apžvelgsiu konstrukcinius žaidimus, jų naudą vaikų ugdymui(si).
Pasidalinsiu savo gerąja patirtimi ir pristatysiu  projektines veiklas  („Adventinis traukinukas“, „LaQ šaškės“ ir „Mūsų raidės“) su konstrukciniu žaidimu LaQ.
Seminaro dalyviai praktiškai išbandys konstruktorių LaQ.
13.15 –14.45
Bendrųjų kompetencijų ugdymas per saviraišką
Dr.Birutė Pernaravičiūtė
 
 
321 kab.
 
Laikas
Pavadinimas
Lektorius
Aprašymas
10.30 - 12.00
Aktyvus muzikos klausymas ir improvizacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams
Daiva Štarevičienė, Kauno darželio-lopšelio „Daigelis“ vyr. mokytoja
Noriu pasidalinti savo patirtimi ir praktiniais įgūdžiais, kuriuos įgijau dirbant su ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikais. Muzikos, mus supančių garsų: gamtos, žmonių rankomis kurtų įrenginių klausymas, skatina vaizduotę. Muzikos klausymą susiejant su pasaka ar istorija, skatiname vaikus pajausti ir išreikšti garsus per judesį (improvizuoti). Šių dienų vaikams svarbūs trys pagrindiniai dalykai: vaizdas, veiksmas ir garsas.
Specialistų bendradarbiavimas su visa įstaigos bendruomene duoda puikius rezultatus: vaikai noriai dalyvauja veiklose ir džiaugiasi jų įvairove.
 
12.15 –13.45
Ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinis ugdymas: naujų galimybių paieška
dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė
Seminaras skirtas dalintis gerąja patirtimi ir apžvelgti naujausius mokslinius tyrimus ikimokyklinio muzikinio ugdymo srityje.
Didėjant visuomenės poreikiui gauti kuo daugiau vizualinės stimuliacijos, audialinis (girdimasis) suvokimas plėtojamas silpniau, ir tam tikra dalis vaikų gebėjimų yra vystomi nepakankamai. Tokia situacija lemia, kad siekiant pilnavertiško vaikų ugdymo pedagogams aktualu ieškoti patrauklių formų organizuoti muzikines veiklas ikimokyklinėse įstaigose, kas skatintų ugdytinių motyvaciją įsitraukti į šias veiklas, labiau pamilti muziką ir vyresniame amžiuje ugdyti muzikinius gebėjimus savarankiškai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinės ir psichinės raidos suvokimas leidžia prognozuoti jų vystymosi etapus, poreikius ir suprasti norus.
Gerų rezultatų pasiekiama ikimokyklinį muzikinį ugdymą praturtinant įvairiais ugdymo metodų elementais iš kitų sričių, integruojant kitų mokymosi stilių vertingiausiais ir patraukliausias dalis.
14.15 –15.45
Kūrybiškumo ugdymas patiriant mokymo(si) sėkmę
Renata Zakarienė
 
 
Mėlynoji salė
 
Laikas
Pavadinimas
Lektorius
Aprašymas
10.15 –11.45
Žaisdami laviname pasitikėjimą savimi –kaip žaidimų pagalba lavinti pasitikėjimą savimi
Algirdas Viltrakis
 
12.15 –13.45
Žaidimai stiprinantys klasę –kaip žaidimų pagalba galime sustiprinti klasę ir pagerinti atmosferą joje
Algirdas Viltrakis
 
14.15 –15.45
Užduočių kūrimas, mokymasis žaidžiant –sėkmingas informacijos įsisavinimas bei asmenybės kompetencijų ugdymas (saugaus eismo, sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžių formavimas)
Daiva Piličiauskienė, Agnė Račkienė, Evelina Grigonienė, Sandra Televičienė
Užduočių kūrimas, mokymasis žaidžiant –sėkmingas informacijos įsisavinimas bei asmenybės kompetencijų ugdymas (saugaus eismo, sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžių formavimas)
 
Geltonoji salė
 
Laikas
Pavadinimas
Lektorius
Aprašymas
10.30 –12.00
Kūrybiniai žaidimai pažinti raides bei skaičius
Indrė, Jovaišaitė Blaževičienė, Žaislų muziejaus direktorė
Žaidimas yra neatsiejama vaikystės dalis. Nei šiuo teiginiu, nei praktika iš esmės niekas neabejoja. Tai yra įgimtas aplinkos pažinimo ir įgūdžių lavinimo būdas, kuri natūraliai susilieja su vaiko kasdiene veikla. Ilgainiui žmogus praranda natūralų gebėjmą įsitraukti į žaidybines situacijas. Šis perėjimas nuo vaikystės nerimtų pažaidimų iki suaugusiųjų „rimto“ gyvenimo dažnai būna primetamas stereotipinio žaidimo, kaip dykinėjimo, suvokimo. Tačiau žvilgterkime atidžiau, ką suaugusiejį praranda užgniauždami šį gebėjimą? Kada tai nutinka? Kaip išlaikyti šį gebėjimą? Ką jis duotų suaugusiam žmogui? Aptardami šiuos klausimus suvoksime, koks svarbus šis gebėjimas kūrybiškai žmogaus būčiai.
12.00 –12.15
Žaisdami mokomės
Ingrida Kanapeckienė, Panavėžio l/d „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Pristatomi žaidimai grupėje ir kieme, aktyvi veikla panaudojant antrines žaliavas.
12.15 –12.30
Žaidžiu ir mokausi
Edita Brazauskienė, Vitalija Janušonienė, Panavėžio l/d „Žvaigždutė“ auklėtojos
Kad pasisektų žaidimas, tam reikia sukurti atitinkamas priemones ir erdves. Jei vaikas žaisdamas patiria daug džiaugsmo, tai žaidimo metu daug išmoksta. Visada smagu matyti tobulėjančius vaikus, jų pasiekimus.
12.30 –12.45
Mokausi gamtoje ir iš gamtos
Jurgita Ablėnė, Panavėžio l/d „Žvaigždutė“ direktorė
Kiekvieną mielą smulkmeną rastą lauke mes galime panaudoti kūrybiškam ugdymo procesui.
12.45 –13.00
Kiekvienas gali ir privalo tobulėti
Rima Kainauskienė
Diana Aleksaitė
Giedrė Bagdonienė
Lina Butkienė
 
 
Raudonoji salė
 
Laikas
Pavadinimas
Lektorius
Aprašymas
10.45 –12.15
„Mokymasis lyderystės „Laiminga vaikystė““
Loreta Simanavičienė, Edita Miežinienė
Vienijantys, telkiantys, aktyvieji žaidimai.
12.30 –14.00
Žaismingas ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ugdymas
Dalia Klinavičienė
Ankstyvasis amžius yra labai svarbus laikas vaikų kalbai ugdyti(s). Šiuo metu reikia skatinti sukelti vaiko kalbines, motorines ir emocines reakcijas į kalbą. Tam reikia sukurti tinkamą žaismingą aplinką ankstyvojo amžiaus vaikų kalbai ugdyti. Kalbos vystymasis artimai susijęs su smulkiosios motorikos išsivystymu. Intensyvūs pirštų judesiai, žaidimai aktyvina kalbinę motoriką, o tai padeda lavėti kalbiniams gebėjimams. Džiaugsmingai žaidžiant tobulėja rankų judesiai, bendroji motorika, vaikas vystosi visapusiškai. Vaikai, kuriems ankstyvajame amžiuje buvo sudaryta palanki žaisminga aplinka mankštinti pirštus, žaisti kūrybinius žaidimus, greičiau pradeda taisyklingai kalbėti, geriau artikuliuoja garsus.
14.15 –15.45
Veiksmingas mokymosi planavimas pradiniame ugdyme
Irina Mickevič,
Eleonora Mialdun
Siekiame pasidalinti savo patirtimi (pateiksime pavyzdžių, pasidalinsime jau turimomis, sukurtomis žaidimų užduotimis, kurias mokytojai galės panaudoti pamokose integruojant mokomuosius dalykus, bei praktiškai pristatysime  inovatyvius metodus, kuriuos  taikome pradiniame ugdyme.  Kūrybinių dirbtuvių metu sukursime naujus žaidimus, kuriuos mokytojai galės panaudoti savo pamokose.
 
Žalioji salė
 
Laikas
Pavadinimas
Lektorius
Aprašymas
11.00 –12.00
Socialinis emocinis ugdymas pasitelkiant pasakas ir žaidimus
Jurgita Riaubytė ir Virginija Sauliūtė-Darvydė
 
12.30 –12.45
Kalbos kraitelė
Daiva Jučienė, Kauno l/d „Klausutis“
Pranešimas skirtas, pasidalinti gerąja patirtimi, įdėjomis, metodais ugdant vaikų kalbą.
12.45 –13.00
„Komandinio darbo sąveika (kūno kultūros pedagogo ir logopedo)“ ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus
Diana Liubinienė ir Ilona Ramoškevičienė, Kauno l/d „Aušrinė“ pedagogės
Dauguma pedagogų palaiko bendradarbiavimo idėjas, pripažįsta svarbų specialistų vaidmenį. Ikimokyklinėse įstaigose, kur didelė dalis vaikų turi judesio ir kalbos sutrikimų ypač svarbi specialistų sąveika.
 
13.00 –13.15
Spalvos vaiko gyvenime
Nadežda Zalevskaja, Kauno l/d „Klausutis“ auklėtoja
Pranešimas skirtas pasidalinti gerąja patirtimi ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo organizavime netradiciniais formatais pateikiant veiklas vizualizuotai.
13.15 –14.00
Žaidimas –vaiko mokykla
Laima Norkūnienė ir Anželika Duk, Vilniaus lopšelio-darželio „Krivūlė“ auklėtojos
Žaidimas skatina vaiko sensorinę, moralinę, socialinę raidą, lavina mąstymą, fantaziją, kūrybiškumą, savarankiškumą, iniciatyvumą, pasitikėjimą savo jėgomis, lavina gebėjimus, judesius, pažintinius procesus, turtina vaizduotę, ugdo gabumus žaisti, padeda išugdyti specifines sampratas, reikalingas suprasti įvairius gyvenimo reiškinius. Žaisdamas vaikas tobulėja ir bręsta.
14.15 –15.00
Pamoka, kurioje kiekvienas aktyvus.
Rima Norkienė
Kiekvienas mokinys gali aktyviai įsitraukti į veiklą pamokoje, jei taikomi paprasti , bet ypatingai efektyvūs  ,,liniuotės”  ir ,,rašiklio-kameros” metodai.  Taikant šiuos metodus pamokoje, mokiniai ugdosi XXI a. gebėjimus.
 
X
Prenumerata