Jaunuosius pedagogus iš Ukrainos pasveikino švietimo ir mokslo ministrė

Demokratijos, pilietiškumo, socialinio solidarumo, tolerancijos reikia mokytis. Tai yra labai svarbu, nors ir nelengva. Išauginti, išugdyti asmenybę valstybėje neįmanoma be neformaliojo švietimo. Jeigu formalusis ugdymas yra žinios, tai asmenybės vertybinį pagrindą ugdo būtent neformalusis švietimas. Linkiu, kad Jums sektųsi šiame sunkiame, bet labai reikalingame darbe“, – LR švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė linkėjo 20 Ukrainos popamokinės veiklos pedagogų, rugsėjo 7–11 d. viešinčių Vilniuje.

Susitikimuose su švietimo įstaigų, jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų atstovais svečiai semiasi europinių, demokratinių vertybių ugdymo patirties, aptaria jaunimo aktyvaus pilietinio dalyvavimo svarbą bei jo skatinimo būdus, gilinasi į jaunimo politikos ypatumus, jaunimo pilietiniam aktyvumui skatinti skirtas programas, kuriose galėtų dalyvauti ir Ukrainos jaunimas.

Ukrainiečių vizitą Lietuvoje organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su Kijevo Ekologijos, ekonomikos ir teisės institutu (Ukraina). Šis vizitas – vystomojo bendradarbiavimo projekto „Europos piliečio formulė“, skatinančio Ukrainos jaunų žmonių aktyvų pilietiškumą bei įsitraukimą į Rytų partnerystės politikos formavimą ir įgyvendinimą, dalis.

Projektas finansuojamas iš Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

Daugiau informacijos:
Jolanta Markevičienė, projekto organizatorė
el. p. jolanta@lvjc.lt; tel. 8 5 2725 319, 8 687 69703

Paskelbta: Rugsėjo 8, 2015

X
Prenumerata