Konferencija sukvietė plaukimo specialistus pasidalinti įžvalgomis

Birželio 12 d., LVJC vyko tarptautinė praktinė konferencija „Aquatic life“. Lietuvos ir užsienio plaukimo trenerius, specialistus ir visuomenės sveikatos atstovus sukvietęs renginys buvo skirtas pasidalinti patirtimi apie vaikų saugumą, akcentuoti jų kokybiško mokymo plaukti bei išgyvenimo vandenyje įgūdžių ugdymo svarbą.

Konferencijoje buvo apžvelgiami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro (LVJC) kartu su partneriais iš Suomijos, Norvegijos, Latvijos įgyvendinto Nordplus Horizontal projekto „Aquatic life“ rezultatai, pristatomos parengtos metodinės rekomendacijos plaukimo treneriams, pravedami praktiniai užsiėmimai baseine. 

Šių užsiėmimų metu dalyviai mokėsi išgyventi, patekus į nepalankias situacijas vandenyje, ką daryti ir kaip realiai padėti į jas patekus kitiems.

Pranešėjai dalinosi gerąja patirtimi apie įgyvendinamas plaukimo programas, sukurtas edukacijas moksleiviams, prevencines iniciatyvas, vykdomus projektus, susijusius su vaikų mokymu plaukti bei jų saugumu vandenyje ir prie vandens telkinių. 

Apskrito stalo diskusijos metu netrūko aktyvumo. Dalyviai kėlė ir kartu ieškojo atsakymų į tokius klausimus, kaip „Kokiu būdu vaikus mokyti plaukti, kad jie neskęstų?“, „Kaip didinti tėvų supratingumą, sąmoningumą ir informuotumą apie vaikų skęstamumo prevenciją?“, „Koks bendradarbiavimas galėtų būti tarp suinteresuotų institucijų, mažinant vaikų skęstamumą?“, „Ar treneris – tik plaukimo mokytojas?“. Diskusijoje gvildenti klausimai sudarė sąlygas visapusiškiau pažvelgti į situacijas, suprasti tinkamo elgesio vandenyje ir prie vandens telkinių svarbą.

Paskelbta: Birželio 13, 2019

X
Prenumerata