Leidinių apie globalųjį švietimą paketas – kelrodis visiems pedagogams

Kodėl rūbai, kuriuos perkame parduotuvėse, taip retai siuvami Europoje? Koks yra jų kelias nuo pagaminimo vietos iki mūsų spintos? Kaip tai veikia pasaulį? Surasti atsakymus į šiuos ir panašius klausimus bei parinkti geriausius būdus papasakoti apie tai mokiniams pedagogai jau gali elektroninėje bibliotekoje www.pagalba.org/biblioteka – pasinaudodami leidinių apie globalųjį švietimą paketu.

Lygių galimybių plėtros centro ir Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijos platformos iniciatyva parengtame leidinių apie globalųjį švietimą pakete – aktualiausios lietuvių kalba išleistos globaliojo švietimo metodinės priemonės, papildantys informaciniai leidiniai, dokumentiniai lietuvių kūrėjų filmai ir elektroninės pagrindinių lietuvių kalba išleistų leidinių apie vystomąjį bendradarbiavimą kopijos.

Šiuo metu Švietimo mokslo ministerijoje rengiama globaliojo švietimo koncepcija, tad tikimasi, kad leidinių apie globalųjį švietimą paketas bei elektroninė jų versija www.pagalba.org/biblioteka padės Lietuvos pedagogams integruoti globaliojo švietimo aspektus į savo dėstomus dalykus, įtraukti su vystymusi bei vystomuoju bendradarbiavimu susijusias temas. Tai itin svarbu Lietuvai, iš šalies paramos gavėjos tapusiai aktyvia paramos teikėja.

Leidinių paketas su lydinčia medžiaga (kaip jais naudotis ir pan.) dalinama nemokamai. Norintys bibliotekai ar mokyklai užsakyti leidinių apie globalųjį švietimą paketą, kviečiami kreiptis elektroniniu paštu info@pagalba.org

Paskelbta: Rugsėjo 23, 2015

X
Prenumerata