Nordplus Horizontal projektas ,,Aquatic life”

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, bendradarbiaudamas su Suomijos „Arcada“ universitetu, Norvegijos ,,Nord university”, Latvijos plaukimo federacija bei Lietuvos plaukimo federacija, 2017–2019 m. įgyvendino tarptautinį Nordplus Horizontal projektą „Aquatic life“.

Projektas sustiprino Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą vandens kompetencijų ugdymo srityje. Plaukimo mokytojai, gelbėtojai, sportininkai ir tyrėjai iš Lietuvos, Latvijos, Suomijos bei Norvegijos dalinosi patirtimi plaukimo švietimo srityje, kūrė mokymo plaukti programas, galinčias užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams vandenyje.

Siekiant pagerinti vaikų mokymą plaukti, saugumą vandenyje ir prie vandens telkinių, buvo sukurtas patarimų rinkinys apie gebėjimus vandenyje. Rinkinys skirtas plaukimo mokytojams, treneriams ir kitiems pedagogams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu.
  
Jame yra pateiktos pagrindinės saugaus elgesio vandenyje taisyklės, plaukimo įgūdžių tobulinimo būdai, psichologiniai aspektai ir net plaukimo mokytojų darbo ypatumai. Rinkinio tikslas – suteikti pagrindines žinias, praktinius patarimus apie veiklą, padedančią vaikams ir jaunimui mokytis plaukti, veiksmingai ugdyti savo gebėjimus vandenyje.

Rinkinį laisvai galite atsiųsti Lietuvių, Latvių ir Anglų kalbomis:

X
Prenumerata