Apie asmens duomenų tvarkymą nuotolinio ugdymo laikotarpiu

Ko mums reikia?

BĮ Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, juridinio asmens kodas 190996278, registracijos adresas Konstitucijos pr. 25, Vilnius (toliau - LVJC) yra Jūsų mums perduodamų duomenų „Valdytojas“. Mes renkame tik Jūsų savanoriškai pateiktus asmens duomenis: vardą, pavardę, vaiko nuotrauką ar/ir filmuotą vaizdo atvaizdą, vaiko atliktų veiklų dienoraštį, Jūsų kaip kontaktinių asmenų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kiti duomenys, kurie galimai gali būti perduoti.

Kodėl mums to reikia?

Mums reikia žinoti nurodytus asmens duomenis tam, kad galėtume įvertinti gaunamą grįžtamąjį ryšį, įvertinti trenerių/mokytojų organizuojamas veiklas, jų kokybiškumą. Be kita ko, tik už vykdomas veiklas LVJC gali gauti nustatytą NVŠ krepšelį, kuris apskaičiuojamas už kiekvieną vaiką, dalyvaujantį veiklose karantino metu. Mums, kaip organizacijai tai yra svarbu, kad galėtume užtikrinti darbuotojų išlaikymą ir nenutrūkstamą bei kokybišką paslaugų teikimą ir pasibaigus karantinui.

Ar būtina siųsti nuotraukas ar filmuotą medžiagą?

Mums svarbus grįžtamasis ryšys, o geriausias būdas yra filmuota medžiaga ir/ar nuotraukos ir/ar vaiko atliktų veiklų dienoraštis. Jūs neprivalote siųsti nuotraukų ar filmuotos medžiagos. Tai darote tik savo sutikimu. Prievolė kaupti grįžtamojo ryšio medžiagą mums, kaip  veiklos vykdytojui, nustatyta Vilniaus miesto savivaldybės. Atkreipiame dėmesį, jeigu Jūs nenorite pateikti nuotraukų ar filmuotos medžiagos, Jūs galite pildyti tik mėnesio dienoraštį, kuris mums taip  pat yra pakankamas įrodydamas, kad Jūsų vaikas dalyvauja nuotoliniame ugdyme.

Ką mes darysime su gautais asmens duomenimis?

Gauti asmens duomenys bus saugomi LVJC priklausančiame serveryje. Duomenys nebus niekam teikiami, nebent bus gautas Jūsų atskiras ir savanoriškas sutikimas.

Kaip ilgai mes tai saugome?

Gauti asmens duomenys bus saugomi 2 mėnesius nuo karantino pabaigos. Pasibaigus nustatytam asmens duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys bus sunaikinti.

Kokios yra Jūsų teisės?

Bet kuriuo metu galite nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu, jeigu manysite, kad mūsų tvarkoma informacija yra neteisinga, galite paprašyti pamatyti šią informaciją arba reikalauti ją ištaisyti ar ištrinti. Jei pageidaujate pareikšti skundą dėl to, kaip mes elgėmės su Jūsų duomenimis, galite susisiekti su mūsų asmeniu, atsakingu už asmens duomenų apsaugą, kuris ištirs tą klausimą. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Kaip su mumis susisiekti?

Jeigu Jūs turite klausimų ar reikalinga bet kokia papildoma informacija, galite kreiptis:

  • į savo būrelio vadovą turimais kontaktais,
  • bendruoju Lietuvos vaikų ir jaunimo centro el. pašto adresu: info@lvjc.lt,
  • tiesiogiai duomenų apsaugos pareigūnui, el. pašto adresu: andrius@dspro.lt.
X
Prenumerata