Globaliojo švietimo savaitė

18-oji Globaliojo švietimo savaitė 2016

„Veikiame išvien už taikų pasaulį“

(Acting Together for a World of Peace)

Vyks 2016 m. lapkričio 12-20 dienomis

Tema pasirinkta atsižvelgiant į tarptautinį kontekstą ir taikos išsaugojimo svarbą darniam pasaulio vystymuisi.

Daugiau informacijos apie renginius

(http://lvjc.lt/projektas/globaliojo-svietimo-savai...)


17-oji Globaliojo švietimo savaitė 2015

Kad lygybė taptų tikrove!

(Make Equality Real)

Vyko Lapkričio 14–22 dieną

Inicijuojama Šiaurės-Pietų centro prie Europos Tarybos.

Dalyviai: mokyklos, jaunimo organizacijos, kitos suinteresuotos institucijos Europos Tarybos šalyse narėse. Ypač skatinamas mokyklų bendradarbiavimas su partneriais Pietų šalyse.

Kvietė moksleivius, ugdytojus, jaunimo grupes įgyvendinti projektus, gilinančius supratimą apie globalųjį švietimą, o jų aprašymus siųsti į Šiaurės-Pietų centrą. Siekiant skatinti keitimąsi gerąja patirtimi, šie aprašymai bus viešai prieinami Šiaurės-Pietų centro internetiniame tinklalapyje.

Projektai turėjo nagrinėti įvairovės ir nelygybės temas tiek vietiniu, tiek pasauliniu lygmeniu, sietis su Tūkstantmečio tikslais ir nagrinėti pagrindinius globalaus pilietiškumo aspektus:

  • Platesnį pasaulio ir savęs kaip pasaulio piliečio suvokimą;
  • Pagarbą įvairovei ir tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius;
  • Gebėjimą imtis veiksmų, siekiant kurti teisingesnį ir darnesnį pasaulį;
  • Atsakomybę už savo veiksmus.

Daugiau apie tai - http://savaite.lvjc.lt

Idėjų, kaip organizuoti renginius, galite rasti europiniame Globalaus švietimo savaitės tinklapyje, kuriame:

  • Pasiūlymai mokyklų ir klasių veikloms organizuoti;
  • Globalaus švietimo savaitės nacionalinių koordinatorių kontaktai;
  • Naudingos su globaliuoju švietimu susijusios nuorodos (pedagoginiai resursai, naujienlaiškiai)

Daugiau informacijos:

X
Prenumerata