Artėja „Nacionalinis mokyklų sveikatinimo akcijų festivalis“

Kviečiame mokyklas rengti įvairias savo bendruomenės sveikatos gerinimui skirtas iniciatyvas ir  gegužės 20–25 d. dalyvauti  Nacionaliniame mokyklų sveikatinimo akcijų festivalyje.

Tai svarbu, nes tik sveikas žmogus gali produktyviai ir kūrybiškai gyventi, dirbti, mokytis. O sveikata – vienas pagrindinių žmogaus gyvenimo kokybės rodiklių.

Nacionalinis mokyklų sveikatinimo akcijų festivalis organizuojamas įgyvendinant Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamą projektą „Išmok jaustis gerai“.

Prisijungti kviečiame visas Lietuvos ugdymo įstaigas.

Registracija vyks iki 2019 m. gegužės 4 dienos REGISTRACIJOS FORMĄ rasite čia

Keletas įdėjų apie iniciatyvas, kurias galite rengti: 

I.    Fizinio aktyvumo skatinimui skirtos iniciatyvos.

  • Galimos veiklos – savaitė be automobilio, dviračių savaitė, judriųjų pertraukų organizavimas, aktyvios pamokos ar minutės pamokoje ir kt.

II.    Psichologinio klimato mokykloje gerinimas.

  • Galimos veiklos – diskusijų įstaigai ir ugdymui svarbiais klausimais organizavimas, streso valdymo mokymai, meditacijos pertraukos, veiklos, skirtos patyčių prevencijai, bendruomeninės vakaronės ir kt. 

III.    Sveikos mitybos įgūdžių  formavimas.

  • Galimos veiklos – paskaitos, sveiko maisto gaminimo pamokos/dirbtuvės, sveiko maisto receptų konkursai, sveiko maisto vakaronės, bendri pusryčiai ir kt.  

IV.    Sveikatos gerinimui palankios fizinės aplinkos kūrimas.

  • Galimos veiklos – triukšmo valdymo priemonės (tyliosios pertraukos, tylos erdvės, triukšmo lygio matavimai pertraukų metu ir pan.), stalo teniso ir kt. judriųjų žaidimų erdvių įrengimas, poilsio arba bendravimo skatinimo erdvių įrengimas.

Visos Festivalyje dalyvavusios ugdymo įstaigos bus apdovanotos projekto organizatorių padėkomis.

Geriausiai įvertintų akcijų ir iniciatyvų organizatoriai ir ugdymo įstaigos bus įvertinti diplomais, o šių įstaigų pedagogams bus sudaryta galimybė Nacionalinio mokytojų žygio metu nemokamai dalyvauti specialiose sveikatą stiprinančiose veiklose arba bus apdovanoti daiktiniais prizais.  

Žygis vyks  2019 m. birželio 28 d. Neries regioniniame parke. 

Daugiau informacijos rasite NUOSTATUOSE

 

X
Prenumerata