Darnaus vystymosi švietimas domina vis daugiau pedagogų 

Švietimas yra vienas pagrindinių įrankių siekiant darnumo. Visame pasaulyje žmonės pripažįsta, kad dabartinės ekonomikos vystymosi tendencijos nėra darnios ir kad visuomenės sąmoningumas, švietimas bei mokymas yra pagrindinės priemonės, kurios gali užtikrinti darnesnę visuomenę.

Balandžio 1 d. vyko projekto „Šuolis link darnaus gyvenimo stiliaus“ baigiamoji konferencija Vilniuje, kurioje dalyvavo 80 dalyvių, besidominčių darnaus vystymosi švietimo tematika. Konferencijos metu buvo kalbama apie darnaus vystymosi švietimą ir jo indėlį į ugdymo kokybę, vyko dirbtuvės, kuriose pedagogai gilinosi į skirtingų darnaus švietimo temų praktinį pritaikymą dirbant su vaikais, jaunimu.

Šioje konferencijoje dalyvavo projekto partneriai  iš Norvegijos, Latvijos, Estijos su kuriais projekto metu buvo sukurtas praktinis vadovas apie švietimą darniam vystymuisi “Šuolis link darnaus gyvenimo stiliaus”.

Norvegijos ekspertas Robert James Didham  dalinosi tavo įžvalgomis apie tai, kad darnaus vystymosi švietimas leidžia įgyti šiuolaikinėje visuomenėje reikalingas žinias, požiūrį ir įgūdžius. Jis skatina kompetencijomis grįstą mokymą, padeda tinkamai gyventi savo gyvenimą ir tuo pačiu ugdo gebėjimus efektyviai tvarkyti, naudoti gamtos išteklius. 

Projekto vadovė Lina Straukė labai džiaugėsi, kad pavyko sukurti metodiką, kuri leidžia per gyvenimiškas, kasdienines temas analizuoti savo gyvenimo būdą ir suprasti jo įtaką savo bendruomenėje bei platesniame kontekste. “Džiaugiuosi, kad vis daugiau pedagogų domisi darnaus švietimo tema ir stengiasi integruotai ją pateikti per pamokas. Šis vadovas ir buvo sukurtas tuo tikslu, kad per paprastas, daug  pasiruošimo nereikalaujančias užduotis sudomintume vaikus analizuoti ir suprasti kokią įtaką pasauliui daro kasdieniniai žmonių pasirinkimai“.

Metodika skirta mokytojams, kurie nori aktyviais būdais ugdyti mokinių supratimą apie darnaus vystymosi svarbą ir įkvėpti juos pasirinkti darnesnį gyvenimo būdą. Parinktos tokios temos ir užduotys, kad būtų galima jas integruoti į skirtingas pamokas, tačiau jis galėtų būti ir kaip vadovėlis  tarpdisciplininei darnaus vystymosi pamokai. Kitaip tariant, šio praktinio vadovo temos yra tarpdisciplininės, o kiekvienos temos užduotys tinka įvairioms pamokoms, tačiau galima ir kita alternatyva, kuomet mokytojas gali pasirinkti dirbti ne pagal temą su įvairiomis užduotimis, o pagal jo dalykui tinkamas užduotis, išsirinkęs jas iš skirtingų šio vadovo pateiktų temų.  

Darnumas  šiame vadove perteikiamas per penkis požiūrius (temas):

  • Pilietiškumo: skatinant moksleivius kurti patiems savo ateitį ir suvokti kiek daug jie gali.
  • Vertybių: skatinant moksleivius įsivertinti pasirinktą gyvenimo būdą ir geriau pažinti save bei kitus.
  • Įpročių: įgalinant moksleivius suprasti, kad už vienokio ar kitokio elgesio visuomet slypi motyvas ir paskatinti vadovautis darniais motyvais.
  • Finansinį: ugdyti moksleivių, kaip vartotojų, atsakomybę.
  • Medijų raštingumą: skatinant moksleivius geriau suprasti ir gerbti kitus žmones.

Visą metodiką ar pagal atskiras temas galite rasti http://www.s-education.org/ . Jis pateikiamas Anglų, Lietuvių, Latvių, Estų kalbomis.
 

Projektas finansuojamas ERASMUS+ lėšomis

X
Prenumerata