Fizinio aktyvumo rekomendacijos mokykloms

Mokyklas, kurioms rūpi vaikų sveikos gyvensenos įpročiai, kviečiame naudotis projekto „Sveikas kaip ridikas“ parengtomis fizinio aktyvumo skatinimo rekomendacijomis.

PROJEKTO SVEIKAS KAIP RIDIKAS REKOMANDACIJOS MOKYKLOMS (atsisiųsti)

Rekomendacijų tikslas – padėti ugdymo įstaigoms kurti palankią fizinę ir socialinę aplinką, užtikrinančią reguliarų ir kasdienį fizinį aktyvumą visiems moksleiviams.

Šiose rekomendacijose pateikiami fizinių aktyvacijų pavyzdžiai, kaip aktyvumo veiklas organizuoti prieš pamokas ir po jų, taip pat pertraukų metu, kaip į veiklų planavimą ir organizavimą įtraukti pačius moksleivius.

Daugiau apie projektą „Sveikas kaip ridikas“ČIA
(https://lvjc.lt/sveikas-kaip-ridikas/)

X
Prenumerata