Globalaus švietimo savaitė: Kad lygybė taptų tikrove!

2015 m. lapkričio 14–22 d.

2015 m. lapkričio 14–22 d. Lietuvoje ir dar 47 pasaulio šalyse vyks Šiaurės-Pietų centro prie Europos Tarybos inicijuota Globalaus švietimo savaitė, kurios metu bus kalbama, kuriama, diskutuojama lygybės temomis. Būtent LYYGYBEI (angl. Equality) – žmogaus teisėms, tolerancijai, įvairovei – skiriami šių metų Globalaus švietimo savaitės renginiai, akcijos, konkursai. Savaitės devizas – „Kad lygybė taptų tikrove!“ (Make Equality Real).

Mokyklų, ikimokyklinio bei neformaliojo ugdymo įstaigų pedagogai, vaikai bei jaunuoliai kviečiami dalyvauti taip pat ir nacionaliniuose Savaitės renginiuose bei organizuoti savo iniciatyvas, atskleidžiančias įvairius lygybės aspektus.

GLOBALIOJO ŠVIETIMO SAVAITĖS VEIKLOS LIETUVOJE

Kūrybiniai konkursai moksleiviams:


Socialinės reklamos konkursas moksleiviams (iki lapkričio 30 d.)

 • Skirtas paskatinti moksleivius analizuoti reiškinius, susijusius su įvairių visuomenės grupių diskriminacija Lietuvoje. Vyresniųjų klasių moksleiviai bus kviečiami sukurti socialinę reklamą, pasitelkiant informacines technologijas (vaizdo filmukas, Podkast‘as).

Piešinių konkursas „Mes visi lygūs ir mūsų darbai vienodai reikalingi“ (iki lapkričio 20 d.)

 • Skirtas padėti vaikams iki 10 m. amžiaus suprasti, kiek prie šeimos gyvenimo gerovės gali prisidėti kiekvienas šeimos narys, kodėl kiekvieno indėlis yra svarbus ir pasitelkiant įvairias meninės raiškos priemones tai pavaizduoti piešiniuose.

Mokyklų iniciatyvų konkursas „Lygūs tarp lygių“ (iki lapkričio 20 d.)

 • Rengiamas, siekiant paskatinti mokyklų iniciatyvas – renginius, diskusijas, akcijas ar kt. – siekiančias padėti mokiniams suprasti, kad žmogaus teisės –universalios, priklausančios be išimties ir vienodai kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo teisinės sistemos ar kitų vietinių veiksnių.

Foto laiško konkursas „Laiškas bendraamžiui“ (iki lapkričio 20 d.)

 • Rengiamas, siekiant ugdyti moksleivių pagarbą kultūrų įvairovei, empatiją ir solidarumą su kitais bei pasiryžimą remti tuos, kurių teisėms gresia pavojus.
 • Konkurso metu moksleiviai ant organizatorių pateiktos nuotraukos kurs laišką savo bendraamžiams iš kitų šalių.

Visuotinė pamoka mokyklose „Lygūs tarp lygių“ (lapkričio 14–22 d.)

 • Mokyklos kviečiamos pravesti pamoką moksleiviams bei padėti jiems geriau suvokti žmogaus teises, skatinti pagarbą įvairovei, empatiją bei solidarumą su visuomenės grupėmis, kurių teisės galimai pažeidžiamos. Pakalbėti apie lygybę, diskriminaciją, pagarbą kitokiam.

Žemiau rasite pamokų plano pavyzdį, kaip ugdyti moksleivių empatiją.
Pamokos tikslai:

Kiti Globalaus švietimo savaitės renginiai ir veiklos:


Nuomonių vakarienė „Ko mes dar nežinome apie lygybę“ (lapkričio 19 d. nuo 16.00 val.)

Įvairių visuomenės – moksleivių, politikų, visuomenininkų, mokytojų, žurnalistų, verslininkų–diskusija apie:

 • Diskriminaciją patiriančias grupes ir žalą, kurią visuomenei daro šis reiškinys;
 • Galimybes visiems visuomenės nariams pilnavertiškai gyventi ir dalyvauti socialiniame gyvenime.

Vyks: Europos lyčių lygybės instituto konferencijų salėje (Gedimino pr. 16 B, Vilnius).

Finalinis Globalaus švietimo savaitės renginys „Paverskim Lygybę tikrove“ (lapkričio 27 d.)

Renginio metu vyks:

 • Respublikinio „Protų kovų“ konkurso finalas, kuriame dalyvaus atrankinius turus savo mokyklose laimėjusios moksleivių komandos.
 • Moksleivių konferencija, suteikianti žinių apie diskriminaciją ir jos pasekmes asmeniui ar visuomenei.
 • Piešinių, foto laiško parodos atidarymas.

Globalaus švietimo savaitės kampaniją kiekvienais metais inicijuoja Šiaurės–Pietų centras prie Europos Tarybos, kartu su nacionaliniais partneriais 47 Europos Tarybos šalyse.
Kampanija skatina moksleivius, mokytojus, neformalias jaunimo grupes atrasti ugdomąsias veiklas, skatinančias globalų pilietiškumą.


Daugiau informacijos ir registracija:

Jolanta Markevičienė
NU organizatorė
Neformaliojo švietimo projektų skyrius
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius
Tel. (8 5) 272 53 19, 8 68769703
El. p. jolanta@lvjc.lt

www.savaite.lvjc.lt

X
Prenumerata