Iššūkis Ukrainos pedagogams: kaip jaunajai kartai perteikti demokratines vertybes?

Kaip skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą? Kaip įkvėpti juos savarankiškai, atsakingai ir drąsiai veiklai? Kokios yra Europos piliečio vertybės? Atsakymų į šiuos klausimus rugsėjo 7–11 d. Vilniuje ieškos 20 jaunosios kartos popamokinės veiklos pedagogų iš įvairių Ukrainos regionų. Lietuvos švietimo įstaigose, jaunimo bei su jaunimu dirbančiose organizacijose svečiai semsis europinių, demokratinių vertybių ugdymo patirties, domėsis galimybėmis dalyvauti bendruose aktyvaus pilietiškumo skatinimo projektuose.

„Susitikę su Lietuvos jaunimu Ukrainos pedagogai įvertino mūsų šalies patirtį, ugdant jaunosios kartos demokratines vertybes ir susidomėjo, kaip jas – aktyvumą, reiškiant savo poziciją svarbiais klausimais bei sprendžiant savo bendruomenės problemas, pasitikėjimą savimi ir savarankiškumą, organizuotis veiklą – perteikti jauniesiems ukrainiečiams, – pasakoja Jolanta Markevičienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro atstovė, Ukrainos pedagogų vizito organizatorė.

Pirmoji ukrainiečius priims ir pasveikins LR švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. Susitikimas vyks rugsėjo 7 d. (pirmadienį) 12.00 val., LR švietimo ir mokslo ministerijoje (A. Volano g. 2, Vilnius).

„Džiaugiamės galėdami pasidalinti su kolegomis iš Ukrainos demokratinių vertybių, globalaus pilietiškumo, pagarbos žmogaus teisėms ugdymo patirtimi, sukaupta per nepriklausomybės metus. Neformalusis švietimas – veiksminga priemonė, ugdanti gebėjimus aktyviai ir atsakingai spręsti savo bendruomenės, šalies, Europos ar pasaulio problemas“, – teigia Audronė Pitrėnienė, LR švietimo ir mokslo ministrė.

Viešnagės Lietuvoje metu svečiai susitiks su LR Seimo nariu Gintaru Steponavičiumi, Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS), Lietuvos vaikų ir jaunimo centro (LVJC), Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA), Jaunimo reikalų departamento (JRD), Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT), Žmogaus teisių stebėjimo instituto, Europos Parlamento informacijos biuro, kitų visuomeninių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovais.

Susitikimų metu ketinama aptarti jaunimo aktyvaus pilietinio dalyvavimo svarbą bei jo skatinimo būdus, gilintis į jaunimo politikos ypatumus, jaunimo pilietiniam aktyvumui skatinti skirtas programas, kuriose galėtų dalyvauti ir Ukrainos jaunimas. Ukrainiečiams bus surengti praktiniai jaunimo lyderiams reikalingų kompetencijų, tokių, kaip pasitikėjimas savo jėgomis, bendravimas ir bendradarbiavimas, bendruomenės subūrimas ir kt., mokymai bei veiklos planavimo sesijos.

Viešėdami Vilniuje svečiai planuosis praktines jaunimo aktyvumą skatinančias iniciatyvas (renginius, akcijas), kurias vykdyti imsis sugrįžę į savo organizacijas Ukrainoje. Geriausios, sėkmingai įgyvendintos iniciatyvos bus pristatytos baigiamojoje konferencijoje, kurią 2015 m. spalio 22 d. planuojama surengti Ukrainos sostinėje Kijeve.

Ukrainiečių vizitą Lietuvoje organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su Kijevo Ekologijos, ekonomikos ir teisės institutu (Ukraina). Šis vizitas – vystomojo bendradarbiavimo projekto „Europos piliečio formulė“, skatinančio Ukrainos jaunų žmonių aktyvų pilietiškumą bei įsitraukimą į Rytų partnerystės politikos formavimą ir įgyvendinimą, dalis.

Projektas finansuojamas iš Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

Kontaktai informacijai:

Jolanta Markevičienė, El. p. jolanta@lvjc.lt; tel. 8 5 2725 319, 8 687 69703

Projektas „Europos piliečio formulė“ yra finansuojamas iš LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

X
Prenumerata