Kviečiame mokyklas registruotis į 2 naujas mokytojų kompetencijų tobulinimo programas

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras pradeda vykdyti dvi naujas, nuotolines, mokyklų bendruomenėms skirtas mokytojų kompetencijų ugdymo programas. Registruotis į jas kviečiame el.paštu mokymai@lvjc.lt.

Pirmoji programa – tai nuotolinis 20 akad. val. trukmės mokymo kursas MOKYTOJŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA MOKINIŲ SOCIALINĖMS IR EMOCINĖMS KOMPETENCIJOMS UGDYTI.

Kurso tikslas – didinti pedagoginių darbuotojų kompetencijas siekiant padėti mokiniams patirti sėkmę mokykloje ir gyvenime, puoselėti darnius mokyklos bendruomenės tarpusavio santykius, prisidėti prie mokyklos gerovės kūrimo.

Užsiėmimų metu bus gilinamasi į socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) sampratą, pagrindines sąvokas, raidą, naudą vaikui, mokytojui ir mokyklai; SEU kompetencijų įsivertinimą, integravimą į / plėtojimą mokyklos gyvenime ar pamokoje.

Užsiėmimus ves:

  • Dalia Mickevičiūtė – gydytoja, suaugusiųjų psichoterapeutė, vaikų ir paauglių psichiatrė.
  • Alma Kernytė – eksperte, LVJC Neformaliojo švietimo mokymų skyriaus vadovė.
  • Tomas Rakovas – tarptautinio SEU projekto „Learning to be“ vadovas, LVJC projektų vadovas

DAUGIAU

Atsisiųsti PDF


 

Antroji programa – tai nuotolinis 40 akad. val. mokymo kursas MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIŲ PASIEKIMAMS GERINTI.

Jo tikslas – suteikti švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, socialiniams darbuotojams, psichologams, tėvams teorinių žinių ir pasiūlyti praktinių-metodinių įrankių, kurie padėtų tobulinti mokymosi pagalbos teikimą kiekvienam mokiniui.

Kurso metu bus gilinamasi į nuolatinės mokinio pažangos vertinimą ir mokymosi pagalbos teikimą, ugdymo diferencijavimą ir mokymosi krūvio optimizavimą, individualios pažangos stebėseną ir vertinimą, įvairias priklausomybes ir jų psichologinį supratimą, specialiųjų ugdymosi mokinių atpažinimą ir ugdymą, lankomumo problemų prevenciją ir intervenciją mokykloje.

Kursus ves:

  • dr. Giedrė Adomavičienė – mokslo ir edukacinių projektų vadovė,
  • Ana Pavilovič-Jančis – specialioji pedagogė metodininkė,
  • Kamilė Borkovskienė – vaikų ir paauglių psichologė.

DAUGIAU

Atsisiųsti PDF


 

Baigusiems kursus bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

X
Prenumerata