LVJC scenoje – Ukrainos ir Lietuvos jaunųjų atlikėjų „Lietuviška fejerija“

Sausio 15 d.

Sausio 15 d. didžiojoje LVJC scenoje vyko tarptautinis Ukrainos ir Lietuvos jaunųjų atlikėjų (6–21 m.) kūrybos festivalis „Lietuviška fejerija“.

Festivalį organizavo Ukrainos visuomeninė jaunimo organizacija „Širdis prie širdies“, Ukrainos labdaros asociacija „Lygus – lygiam“ bei Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, bendradarbiaujant su Ukrainos kultūros ministerija ir Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje.

„Mūsų šalis siejanti bendra istorija ir šilti žmonių jausmai – puiki bazė abiem šalims plėtoti draugiškus santykius, bendradarbiavimo projektus, verslą bei patirties pasidalijimo veiklas, – savo kalbose ne kartą minėjo garbūs svečiai: LR švietimo ir mokslo viceministrė Natalja Istomina, LR Seimo narys Juras Požėla, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktorius Valdas Jankauskas. – Džiugu, kad mūsų šalių bendradarbiavimas vyksta ne tik aukščiausiame politiniame lygmenyje, bet draugauja mūsų jaunoji karta. Yra kuriami kūrybiniai kontaktai, populiarinama abiejų šalių kultūrinė patirtis.“Festivalyje dalyvavo 6–21 m. dainuojantys, šokantys, tapantys, kuriantys vaikai ir jaunuoliai: solistai ir vokaliniai ansambliai; klasikinių, liaudies, estrados, šiuolaikinių, sportinių, pramoginių šokių choreografiniai kolektyvai; liaudies, pučiamųjų, mušamųjų, styginių, instrumentų solistai, ansambliai ir orkestrai; vaizduojamųjų ir taikomųjų menų bei amatų atlikėjai; teatro meno atlikėjai ir kolektyvai; festivalio konkurso „Jaunimas renkasi sveikatą“ dalyviai.

Festivalyje dalyvavo 6–21 m. dainuojantys, šokantys, tapantys, kuriantys vaikai ir jaunuoliai: solistai ir vokaliniai ansambliai; klasikinių, liaudies, estrados, šiuolaikinių, sportinių, pramoginių šokių choreografiniai kolektyvai; liaudies, pučiamųjų, mušamųjų, styginių, instrumentų solistai, ansambliai ir orkestrai; vaizduojamųjų ir taikomųjų menų bei amatų atlikėjai; teatro meno atlikėjai ir kolektyvai; festivalio konkurso „Jaunimas renkasi sveikatą“ dalyviai.

Festivalio prielaidos:

2014 metais pasirašiusi Asociacijos sutarties su ES politinę dalį Ukraina įsipareigojo įgyvendinti reformas ir gerbti demokratijos, žmogaus teisių ir teisės viršenybės principus.

Tais metais Ukrainos gyventojai aiškiai ir ryžtingai pasisakė už taiką, stabilumą ir už tai, kad jų šalis eitų Europos bei reformų keliu. Šiandien Ukraina turi galimybę atsinaujinti, vystytis ir kurti tikrą demokratiją bei teisinę valstybę, o siekdama integracijos į ES privalo ne tik užtikrinti stabilų ekonomikos ir socialinės sferos vystymąsi, bet ir parengti visuomenę europinių vertybių: pagarbos žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, lygybei, teisinei valstybei ir pagarbos žmogaus teisėms - įtvirtinimui.

Ukraina išgyvena svarbius politinės, o kartu ir pilietinės visuomeninės kaitos procesus, vedančius gilesnės Europinės integracijos link. Tuo tarpu mūsų šaliai didelė garbė būti kartu su Ukrainos visuomene ir perduodant geriausią Lietuvos patirtį, prisidėti prie esminių šalies pokyčių.

Festivalio nuotraukos

X
Prenumerata