Kaip įvertinti mokinio sėkmę pamokoje?

Kiekvieno pedagogo tikslas – sėkminga pamoka. Kaip ir bet kuri kita veikla, sėkminga pamoka prasideda nuo planavimo. Pats planavimo procesas yra kur kas svarbesnis nei idealiai įgyvendintas planas, juk pamokoje nuolatos vyksta pokyčiai, kurie priklauso nuo įvairių aplinkybių. Kas bebūtų užfiksuota pedagogo plane, vienas iš tikslų visuomet bus mokinio patiriama sėkmė, todėl Lietuvos vaikų ir jaunimo centras pataria, kaip suorganizuoti sėkmingą pamoką ir įvertinti mokinio sėkmę joje.

Sėkmės trikampis

Sėkmingą pamoką sudaro trys esminiai ingredientai – mokytojas, mokinys ir pamokoje naudojama medžiaga. Mokytojas dėstydamas pamoką turi nebijoti nuklysti nuo numatyto plano, stengtis pajausti klasę ir reaguoti į ją. Nors mokytojas valdo ugdymo procesą, tačiau nereikia įsijausti į visažinio vaidmenį. Leiskite mokiniams prisidėti ne tik prie ugdymosi proceso vykdymo, bet ir kūrimo. Taip jie pozityviau žvelgs į mokymąsi, bus labiau motyvuoti ir savarankiškesni atlikdami užduotis. Vienas gerai pasirengęs mokytojas dar negarantuoja sėkmingos pamokos, tam reikalingi mokiniai. Juk sėkminga pamoka yra ta, kurioje mokiniai mokosi. Atidžiai juos stebėkite ir pamatysite, ar Jūsų mokiniai klausosi, ar konspektuoja, ką Jūs kalbate, ar aktyviai dalyvauja pamokoje ir kt. jų veiksmus. Kad mokiniai būtų įsitraukę, atidžiai rinkitės pamokoje naudojamą medžiagą – kuo ji įvairesnė, šiuolaikiškesnė (arba atvirkščiai – archajiškesnė), tuo įdomiau, tad prisitaikykite prie auditorijos ir nebijokite naujovių.

Dėmesys kiekvienam

Norėdami patirti sėkmę pamokoje ir padėti ją išgyventi kiekvienam mokiniui, matykite juos visus ir kiekvieną atskirai. Nors diferencijavimas ar individualizavimas – vis dar nemenkas iššūkis, tačiau reikia skirti dėmesį tiek mokymosi sunkumų turintiems, tiek itin gabiems mokiniams. Kad silpnesni mokiniai pamokoje jaustųsi gerai, leiskite jiems rinktis užduotis, jų atlikimo ir pristatymo formą. Ugdymo procesą individualizuokite tik tuomet, kai tam yra būtinybė, tikrai nereikia to daryti kiekvieną pamoką. Jei matote, kad mokinys bent šiek tiek pajėgs dirbti su visais mokiniais, leiskite jam tai daryti. Ne mažiau dėmesio reikėtų skirti ir gabiesiems mokiniams, jie pamokoje patirs sėkmę tada, kai nenuobodžiaus. Jei mokiniai dirba greitu tempu, pasirūpinkite papildomomis užduotimis, įdarbinkite jų gebėjimus konsultuojant kitus mokinius, nebijokite duoti sunkesnių užduočių, nes iššūkiai padeda išgyventi sėkmę. Nepamirškite galvoti apie mokinių poreikius ir stenkitės dėl kiekvieno vaiko, nes tik sulaukę individualaus dėmesio visi aktyviai dalyvaus pamokoje.

Sėkmės matas

Nėra tikslios liniuotės, kaip būtų galima pamatuoti mokinių patirtą sėkmę pamokos metu. Kiekvienam pedagogui žinomas posakis, jog neįmanoma visų mokinių visko išmokyti, tačiau visus mokinius galima kai ko išmokyti. Taigi, jeigu Jūsų mokiniai daro patenkinamą pažangą, o daugumos pažanga yra gera – Jums pavyko. Įvairiomis patikros formomis įsitikinkite, kad mokiniai supranta, ką ir kodėl jie daro. Taip pat svarbus sėkmingos pamokos indikatorius – tinkamas auditorijos elgesys pamokoje, jei mokiniams įdomu, jie neeikvoja energijos pašalinei veiklai. Geras klasės mikroklimatas ir visų bendradarbiavimas – taip pat sėkmingos pamokos rodiklis. Geriausiai įvertinti mokinių sėkmę pamokoje padeda refleksija – apklausa žodžius, raštu, žaidimo forma. Refleksiją atlikti labai naudinga, nes jos metu mokiniai įvardina ne tik patirtas sėkmes, bet ir nesėkmes, o tai padeda tobulėti.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras primena, kad mokinio sėkmę pamokoje galima apibendrinti įvairiais būdais – pagiriamaisiais žodžiais (asmeniškai jiems, klasės auklėtojams, tėveliams ar globėjams ir kt.), rašytiniais pagyrimais, pažymiu ir pan. Svarbiausia mokinius pozityviai nuteikti ir nuolatos skatinti juos tobulėti, nes sėkmė aplanko tuo, kurie ir patys dėl jos pasistengia.

 

X
Prenumerata