Moksleivių edukacija vasarą: ar išnaudojame visas galimybes?

„Išnaudojame toli gražu ne visas vaikų ugdymo atostogų metu galimybes, – įsitikinusi psichologė Lina Straukė. – Ši tema ypač svarbi ir apie  reikia kalbėti ugdymo kokybės gerinimu besirūpinančiai Lietuvai.“

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro projektų organizatorė Lina Straukė, kartu su kitais šalies neformaliojo ugdymo projektų bei stovyklų organizatoriais, gilinosi, kaip Suomijoje ir Estijoje organizuojamas neformalusis  vaikų ugdymas vasarą.

Pažintinio vizito dalyviai lankėsi kaimyninių šalių švietimo reikalus sprendžiančiose ministerijose, įdomiai su vaikais ir jaunimu dirbančiose organizacijose.

Kokia kaimynų patirtimi vertėtų pasinaudoti?

Daugelis tėvų Lietuvoje supranta, kad kiekvienas moksleivis per atostogas turėtų nuvykti bent į vieną stovyklą. Psichologė Lina Straukė pastebi, jog ugdomąsias stovyklas vertėtų organizuoti ne tik pavieniams vaikams, bet ir klasėms. Pačios klasės galėtų organizuotis keletą dienų ar savaičių trunkančias išvykstamąsias stovyklas.  Tai galėtų tapti ištisus metus trunkančiu projektų, įtraukiančiu visą bendruomenę – mokyklą, tėvus, vaikus. Dalį lėšų jo įgyvendinimui vaikai galėtų susirinkti patys, kaip kad jų bendraamžiai Suomijoje,  įvairiose mugėse parduodami savo rankdarbius ar skanumynus.

Suomijoje veikia devyni stovyklavimui gamtoje pritaikyti jaunimo centrai – saugūs, su visa reikiama įranga bei edukuoti jaunimą pasirengusiu personalu. Čia atvykti galima laisvai, iš anksto susiderinus laiką bei reikiamą vietų skaičių. Patirtinės edukacijos gamtoje stovyklos labai populiarios Suomijoje. Jos vyksta ne tik vasaros, bet ir  rudens, pavasario ar žiemos atostogų metu. O mokymasis gamtoje – natūralioje, nuolat kintančioje aplinkoje, leidžiančioje tiesiogiai prisiliesti, eksperimentuosi, reflektuoti vykstančius procesus  – patrauklesnis ir veiksmingesnis, negu klasėje. Tokiu būdu įtvirtinamos žinios ir įgūdžiai, įgaunama patyrimo, ugdomos įvairios emocinės bei socialinės, komandinio darbo kompetencijos. Šiuos centrus prižiūri ir aprūpina šalies Švietimo ir kultūros ministerija.

„Norėtųsi, kad mokyklos Lietuvoje taip pat atrastų būdų klasės stovykloms, o neapsiribotų apsilankymu muziejuje ar nuvykimu į ekskursiją“ , – pastebi psichologė Lina. Pasak specialistės, ypač vertinga ugdomąja prasme ne tik pati stovykla, bet ir pasiruošimas jai. Būtent pasiruošimo metu vaikai mokosi planuoti, skaičiuoti biudžetą, bendradarbiauti ir susitarti siekiant bendro tikslo.

Tartu aplinkos apsaugos švietimo centras (http://www.tartuloodusmaja.ee/EN/uldinfo/) gali didžiuotis ne tik moderniomis, aplinkai draugiškomis ir energiją taupančiomis patalpomis, kurias pavyko įsirengti pasinaudojus ES lėšomis, tačiau taip pat ir patyriminio, eksperimentinio mokymo(si) patirtimi.

Centre veikia gamtos mokyklėlė, kurioje dalyvauja ne tik vaikai nuo 4 m. amžiaus, bet ir šeimos.

Lauko kūdroje auginami gyvūnai, oranžerijose – gėlės, darželiuose – daržovės iš kurių vaikai mokinasi gaminti sveiką maistą, vyksta fizikos, ekologijos ir biologijos eksperimentinės STEAM veiklos. Tiriama vandens kokybė. Šio Centro veiklose dalyvauja per 500 vaikų, sutalpinti visus norinčius nėra pakankamai vietos, todėl  centro pedagogai vyksta į mokyklas ir dirba su moksleiviais pamokų metu ar po jų, taip derindami darbą švietimo centre ir mokyklose

„Lengviausias būdas diegti ugdymo kokybės gerinimui skirtas inovacijas – pasinaudoti kitų pozityvia patirtimi“, – pastebi psichologė Lina Straukė.

Apie projektą

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro projekto vadovė Lina Straukė praėjusią savaitę lankėsi pažintiname vizite Estijoje ir Suomijoje. Vizitas buvo vykdomas Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk. (TAPK2)“ lėšomis. Projektą įgyvendina Švietimo mainų paramos fondas.
Vizito metu labiausiai žavėjo, kad abi valstybės labai daug dėmesio skiria popamokinei veiklai susijusiai su gamta ir patyriminiu mokymu gamtoje. Pavyzdžiui Suomijoje yra 9 jaunimui pritaikytos ir įrengtos stovyklos/centrai, kuriuose galima atvykti su klase ir turėti puikiausią savaitės stovyklą. Ir taip net kelis kartus per metus. Reikia tik noro ir visos klasės bendruomenės įsitraukimo.

X
Prenumerata