Norite, kad Jūsų mokiniai būtų atsakingi ir aktyvūs? Tapkite tokiais patys!

Respublikiniame pedagogų forume „Kokybiškas pradinukų gamtamokslinis ugdymas šiandienos mokyklose“, kuris vyko Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vasario 20 d., programos „Darni Mokykla“  kuratorė Lina Straukė pristatė kūrybinio darbo su vaikais būdus per pasaulio pažinimo pamokas.

„Yra daugybė įvairiausių priemonių ir metodų, padedančių ugdyti  darnaus pasaulio suvokimą. Savo darbą mėgstantys mokytojai jau seniai išmoko jas susirasti, susikurti, pasikeisti su kolegomis ir nebeleidžia sau skųstis, jog per pasaulio pažinimo pamokas priversti dirbti vien su vadovėlių medžiaga, nes neturi laboratorijų. Kartais net ir be jokių priemonių galima sukurti praktines, kritinio mąstymo reikalaujančias užduotis, kurias moksleiviai labai mėgsta“, – pastebėjimais dalinasi L. Straukė.

Darnios mokyklos programos koordinatorė pastebi, jog šiandien mokytojas labiausiai turėtų galvoti ne apie tai, ko neturi – praktinių užduočių susirasti internete ne problema – o apie savo gebėjimus sudominti vaiką ir reflektuoti įgytas patirtis. Taip pat neturėtų pamiršti nuolat kelti kvalifikaciją įvairiose konferencijose, forumuose, seminaruose, pasirinkdami aktyvaus klausytojo poziciją ir išbadydami tai, apie ką pasakoja pranešimus pristatantys kolegos.

Kalbėdama apie veiklą pamokose, L. Straukė pasigenda mokytojų pateikiamų užduočių išbaigtumo: „Mokytojas, dirbdamas klasėje, kartais pateikia mokiniams daug ir gerų praktinių užduočių. Tačiau pamiršta du labai svarbius mąstymo elementus – sudominti, pažadinti smalsumą ir  skirti laiko patirčių aptarimui. Mokytojo  klausimai: O kas bus  iš  to? Kokia prasmė ar nauda, kad tai sužinojau ar pabandžiau? Kokioje situacijoje, kada galėčiau gyvenime tai panaudoti? Ką daugiau galėčiau padaryti, kad įsigilinti geriau? Kaip kitaip  dar galima padaryti – ypač vertingi“, – pastebėjimais dalinasi Lina. Pasaulio pažinimo pamokos labai glaudžiai susijusios su „Darnios mokyklos“ programos veikla. Lietuvoje  šioje programoje dalyvauja pačios įvairiausios švietimo organizacijos ir nors organizatoriai tikrai neprisiriša prie kažkurio vieno dėstomo dalyko, dažnai programoje dalyvaujančias mokyklas vyresnėse klasėse atstovauja biologijos, chemijos mokytojai. Džiugu, kad jie stengiasi perteikti darnesnio gyvenimo principus moksleiviams, bet labai skatiname ir per visas kitas pamokas  apie šiuos tikslus kalbėti.  Šiuo metu kaip tik įgyvendinamas projektas, kurio metu kuriamas praktinių užduočių rinkinys, skirtas lietuvių k.  ir kitų kalbų, taip pat matematikos, istorijos ir kt. mokytojams, klasės auklėtojams.

Programos „Darni Mokykla“ veikla vadovaujasi  2015 m. Jungtinių tautų darnaus vystymosi darbotvarke, kurioje iškelti šie tikslai:

„Mokykla yra sistema ir ji pati turi rodyti pavyzdį savo mokiniams. Nepakanta tik kalbėti apie darnumą (bendruomeniškumą, aplinkosaugą ir ekonomiškumą) – mokiniai turi matyti, patys būti dalyviai tokios sistemos, kuri stengiasi mažiau teršti, taupyti resursus, skatinti sveikus įpročius“, –  savo pasakojimą užbaigia Lina Straukė.

Visas švietimo įstaigas, kurios nori prisijunti prie programos „Darni Mokykla“ organizacijų tinko kviečiame parašyti organizatoriams: darnimokykla@lvjc.lt

X
Prenumerata