Apie projektą „Pabėgimas į pasaulį“

Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų konkursui

Šiandien moksleiviai ne daug ką gali pasakyti lyčių lygybės, karinių konfliktų, globalizacijos ar darnaus vystymosi temomis, kurios nors ir išsamiai, tačiau neįdomiai išnagrinėtomis oficialiuose dokumentuose. Projektas „Pabėgimas į pasaulį“ šią situaciją pakeičia. Apie mus supančio pasaulio iššūkius vaikai sužino, diskutuoja, ieško sprendimų „Pabėgimų kambariuose“.

„Pabėgimas į pasaulį“

Po šiuo pavadinimu slepiasi globalaus, mus supančio pasaulio iššūkiai su kuriais susiduria arba artimiausiu metu susidurs jauni žmonės. Deja, globalaus švietimo koncepcija dar kol kas gana svetima ir jaunuoliai ne itin daug ką gali pasakyti lyčių lygybės, karinių konfliktų, globalizacijos ar darnaus vystymosi temomis. Šiuo projektu siekiama pagilinti žinias apie globaliojo švietimo temas ir padėti jauniems žmonėms išsiugdyti kompetencijas, būtinas sėkmingai dirbti ir gyventi dabartiniame pasaulyje.

Projektas „Pabėgimas į pasaulį“ susideda iš keleto etapų.

Pirmajame etape organizuojamos kūrybinės dirbtuvės 5 Lietuvos miestuose. VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorija jau aplankė Biržus, Ignaliną, Zarasus, Alytaus r. ir Mažeikius. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo 60 dalyvių ir bandė išsiaiškinti ir prioritetizuoti globaliojo švietimo temas. Iš esmės jaunimui nebuvo sunku susitarti. Pirmoje vietoje atsidūrė tokios temos, kaip: demokratija, žmogaus teisės, sveikata, švietimo prieinamumas ir kt. Ko gero daugiausiai diskusijų sukėlė „lyčių lygybės“ tema. Ypač aršiose diskusijose buvo bandoma nuspręsti, kiek aktuali ši tema Lietuvoje ir pasaulyje. Po diskusijų kiekvienas miestas pasirinko po vieną temą, su kuria nuspręsta dirbti toliau. Vyraujančios temos: „taika ir kariniai konfliktai“, „tolerancija“, „tarpkultūrinė įvairovė“, „sveikata“, „globalizacija“.

Išsirinkę temą, dirbtuvių dalyviai buvo supažindinti su pabėgimo kambarių atsiradimo istorija. Jaunimas mokėsi kurti užduotis ir scenarijus pabėgimo kambariams. Sesijos pabaigoje buvo suorganizuota minčių lietaus sesija, kurios metu dalyviai sugeneravo daugiau nei pusšimtį idėjų ir užduočių pabėgimo kambariams. Kiekvienas miestas kūrė užduotis kitos gyvenvietės jaunimui ir taip pradėtas kurti bendradarbiavimo tinklas tarp 5 Lietuvos su jaunimu dirbančių organizacijų.

Iki lapkričio vidurio bus atidaryti 5 pabėgimo kambariai globaliojo švietimo temomis. Planuojama, kad juose apsilankys per 400 dalyvių. Tikimąsi, kad dalyviai pagerins komandinio darbo, lyderystės, loginio mąstymo, savęs pažinimo, gebėjimo mokytis, kūrybiškumo gebėjimus ir kitus įgūdžius. Jauni žmonės taip pat supras, kokie globalūs procesai vyksta pasualyje ir kaip jie veikia aplinką, kurioje jie gyvena.

Projekto puslapis internete - http://pabegimoplanas.lt/

Nuotraukos

Apie „Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų konkursą - ČIA - http://lvjc.lt/projektai/

Projektas finasuojamas LR Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis.


X
Prenumerata