Rytų Ukrainos mokyklų kelias į pokyčius veda per Vilnių

Siekdami sustiprinti demokratijos procesus savo mokyklose bei geriau pažinti naujausias švietimo kryptis, rugsėjį ir spalį Vilniuje lankėsi apie pusė šimto moksleivių ir tiek pat pedagogų iš septynių neramiausio Pietų Ukrainos regiono – Donecko ir Luhansko sričių mokyklų.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro iniciatyva, siekiant prisidėti prie švietimo procesų kokybės gerinimo nuo konflikto nukentėjusiuose Rytų Ukrainos regionuose, ukrainiečiams mūsų šalyje buvo rengiami lyderystės įgūdžių ir demokratinių vertybių ugdymo mokymai. Vilniuje viešintys moksleiviai ir pedagogai turėjo galimybę artimiau susipažinti su šiuolaikinės mokyklos veikimo principais, praktiškai įvertinti demokratinių vertybių ugdymosi procesus Lietuvos švietimo įstaigose, stebėti, kaip jos paveikia mokinių asmenybes, bendrą mokyklos atmosferą, kokį poveikį daro švietimo kokybei, kaip keičia švietimo šalies sistemą. Šie mokymai – Lietuvos-Ukrainos vystomojo bendradarbiavimo projekto „Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje: Kelyje į pokyčius“ dalis.

Moksleivių ir pedagogų vizitų maratoną rugsėjo 18–22 d. pradėjo 20-ies moksleivių grupė iš trijų Donecko srities mokyklų. Rugsėjo 25–29 d. juos pakeitė su mokytojais dirbantys ugdymo specialistai iš Donecko ir Luhansko sričių. Spalio 2–6 d. Vilniuje lankėsi keturių Luhansko srities mokyklų moksleiviai, o spalio 9–13 d. – Luhansko ir Donecko sričių mokyklų pedagogų grupė.

Intensyvios 5 dienų trukmės programos metu dalyviai ne tik mokėsi, lankėsi Lietuvos mokyklose, dalyvavo pamokose, bet ir  susitiko su Ukrainos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi J.E.ponu Volodymyr Yatsenkivskyi, Lietuvos užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi, Švedijos ambasadore J.E. Maria Christina Lundqvist, lankėsi LR Seime, Prezidentūroje

Edukacinių vizitų metu Lietuvos vaikų ir jaunimo centro „Tikrų mokymų“ lektoriai kartu su Ukrainos moksleiviais gilinosi į tai, kaip patiems kurti savo gyvenimą – keltis tikslus, planuoti ir įgyvendinti pokyčius, bendruomenei svarbias iniciatyvas. Pedagogams LVJC lektoriai padėjo perprasti komandinio darbo bei efektyvios komunikacijos ypatumus, pažinti netradicinio ir aktyvaus mokymo metodus bei jų taikymą mokyklose, mokinių motyvavimo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, kitų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo subtilybes, tobulinti gebėjimus savarankiškai adaptuoti ugdymą pagal laikmečio poreikius. Mokymų vadovai iš rytų Ukrainos tobulinosi pedagogų kvalifikacijos kėlimo srityje – stiprino savo gebėjimus kurti mokymų programas pedagogams, formuoti tinkamą treineriui laikyseną ir požiūrį, gilinosi į naujausias mokymo(si) tendencijas.

Mokymų programoje daug dėmesio buvo skiriama bendradarbiavimo ir draugiškų santykių užmezgimui su aktyvių Lietuvos mokyklų moksleiviais ir mokytojais – moksleiviai lankėsi Vilniaus M.Biržiškos ir Žemynos gimnazijose, o mokytojai susipažino su Prienų rajono Išlaužo pagrindinės mokyklos bei Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos veikla. Šiai draugystei palaikyti ir plėtoti ateityje jau pradėti projekte dalyvaujančių mokyklų internetinio ryšio gerinimo darbai, sudarant sąlygas joms gauti informacijos iš viso pasaulio ir taip modernizuoti ugdymo procesą.

Jolanta Markevičienė, šio Lietuvos-Ukrainos vystomojo bendradarbiavimo projekto organizatorė, džiaugėsi pozityviais rezultatais: „Mus išgirdo ir suprato net ir vaikai. Moksleivis Ivanas Landar iš Rubežansko viešnagės Užsienio reikalų ministerijoje metu pasakojo, jog didžiausia jo svajonė, kad Ukraina taptų laiminga šalimi, o į URM ministro Lino Linkevičiaus klausimą, kaip to pasiekti, atsakė, jog reikia pradėti nuo savęs“. Į šį vaiko atsakymą ir vėliau iš jo išaugusią diskusiją, pasak Jolantos Markevčienės, telpa labai daug –  visi žmogų veikti įgalinantys socialiniai ir emociniai įgūdžiai, demokratinės vertybės, pozityvus mąstymas, į kuriuos buvo gilinamasi viso projekto metu.

2017 m. rudenį Vilniuje viešėjusios septynios Rytų Ukrainos mokyklos dalyvauja Vystomojo bendradarbiavimo projekte „Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje: Kelyje į pokyčius 2017“, kurį jau antrus metus vykdo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su Ukrainos partneriais.

Šiuo metu projekte dalyvauja 15 mokyklų – 8 į projekto veiklas įsitraukė praėjusiais metais. Pirmus metus dalyvaujančioms mokykloms rengiama intensyvi mokymosi programa bei įrengiamas interneto ryšys, antrus metus –organizuojamas iniciatyvų konkursas.

Pirmaisiais projekto vykdymo metais, 2016-aisiais  Vilniuje viešėję aštuonių Rytų Ukrainos ATO regionų mokyklų atstovai puikiai pritaikė Lietuvoje gautas pokyčių inicijavimo ir valdymo žinias. Pavyzdžiui viena mokykla, esanti vos už kelių kilometrų nuo okupuotos teritorijos, tapo tikru savo miestelio bendruomenės traukos centru – įkūrė laisvalaikio studiją, kurioje rengia nemokamus kalbų, šokio, lyderystės ir kitus būrelius taip pat nuolat organizuoja įvairiausius renginius visai bendruomenei. Išradingai pritaikomas čia ir projekto metu įvestas laisvai visiems prieinamas internetas.

Visos projekte vykdomos veiklos finansuojamos iš LR URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

Projekto veiklas organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, kartu su už švietimą atsakingomis Luhansko ir Donecko sričių institucijomis bei Ukrainos valstybiniu popamokinio ugdymo centru.

Daugiau informacijos apie projektą

 

X
Prenumerata