​Skelbiamas Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų konkursas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija inicijuoja, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras organizuoja Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų konkursą.
Konkurso tikslas - finansuoti vaikų ir jaunimo socializacijos projektus, skirtus plėtoti vaikų ir jaunimo pozityvios socializacijos galimybes, sudarančias sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, bendravimui, dalyvavimui ir įsitraukimui į edukacinę veiklą.

Finansavimas skirtas 32 paraškoms. Čia rasite finansavimą gavusių paraiškų teikėjų sąrašą

Konkurso teminės sritys:

  • Sveikatinimas ir fizinis aktyvumas – projektai, kurie didins vaikų ir jaunimo asmeninę motyvaciją judėti, populiarins fizinį aktyvumą kaip bendros kultūros dalį;
  • Globalus pilietiškumas – projektai, kurie padės vaikams ir jaunimui suprasti pasauliui kylančius iššūkius, jų priežastis, suvokti savo pasirinkimų poveikį globaliems procesams ir / arba įtraukti vaikus ir jaunimą aktyviai dalyvauti, prisidedant prie pasaulyje vykstančių svarbių socialinių, politinių, ekonominių ir aplinkosauginių problemų, sprendimo;
  • Bendruomeniškumas – projektai, kurie stiprina mokyklų bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą.

Konkursui Projektus teikti gali –

  • ne pelno siekiančios viešosios įstaigos, asociacijos ir nevyriausybinės organizacijos, turinčios teisę vykdyti švietimo paslaugas, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  • 12.2. švietimo įstaigos, įgyvendinusios neformaliojo vaikų švietimo veiklas regioniniu ir / arba nacionaliniu lygiu.

Plačiau apie konkurso sąlygas skaitykite konkurso nuostatuose.

--
Daugiau informacijos

Miglė Čibisovė
Projektų vadovė
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius

Tel.nr. +370 5 275 5322
El. p. migle.c@lvjc.lt

www.lvjc.lt

X
Prenumerata