Socialinio ir emocinio ugdymo(si) pratybos Rytų Ukrainos moksleiviams

Lietuvos vaikų ir jaunimo centre nuo kovo 2 d. vieši 19 ukrainiečių vaikų iš Rytų Ukrainos – Luhansko ir Donetsko sričių. Karo paveikto regiono moksleiviai visą savaitę mokysis įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime bei kurti saugią mokymosi aplinką.

Tai jau trečias vaikų iš Rytų Ukrainos vizitas. Dar 2019 m. į Lietuvą buvo atvykę 40 moksleivių – jie gilinosi į socialinį ir emocinį ugdymą bei teigiamą jo įtaką psichikos sveikatai. 

Projekto metu buvo kalbama apie gebėjimus dirbti kartu su kitais, produktyviai mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis bendruomenėje, mokykloje. Buvo akcentuojama, kad dėl socialinio ir emocinio ugdymo stiprėja teigiamos mokinių nuostatos mokyklos bei mokymosi atžvilgiu, mažėja rizikingo elgesio, gerėja mokinių pasiekimai.

Į projekto veiklas įsitraukė 10 Rytų Ukrainos regiono mokyklų, kurių moksleiviai šią savaitę pristatė socialinį ir emocinį ugdymą jų mokyklose, skirtingose ugdymo aplinkose. Moksleiviai taip pat dalyvavo įvairiuose mokymuose, susitiko su LR Seimo nariu Gintaru Steponavičiumi, Lietuvos moksleivių parlamento atstovais. Svečiai dar lankysis Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijoje bei atvirame jaunimo centre „Žalianamis“.

X
Prenumerata