​Tarptautinėje konferencijoje Lietuva dalinosi savo patirtimi, kaip stiprinti jaunimo pilietiškumą

„Europos piliečio formulė“ Ukrainoje

Spalio 22 d. Ukrainoje, Kijeve vyko Tarptautinė jaunimo pilietinio aktyvumo skatinimo konferencija, skirta aptarti jauno žmogaus galimybes efektyviau dalyvauti pilietiniame ir politiniame savo šalies ir Europos gyvenime, eurointegracijos privalumus ir naudą.

Konferencijoje dalyvavo Ukrainos švietimo ir jaunimo politikos formuotojai, švietimo įstaigų administracijos atstovai bei pedagogai, nevyriausybinio sektoriaus atstovai, jaunimo darbuotojai.

Konferencijos pranešimuose darbo grupėse buvo gilinamasi į pilietinio aktyvumo ugdymo svarbą ir metodus, diskutuojama apie jaunų žmonių potencialo panaudojimą šalies gerovės kūrimui bei jų galimybes ir perspektyvas ES, kalbama apie Europos Sąjungoje veikiančius demokratinius mechanizmus. Taip pat buvo aptariamos Ukrainos ir Lietuvos švietimo ir ugdymo institucijų bendradarbiavimo galimybės, ugdant aktyvius ir atsakingus Ukrainos jaunuolius.

Šiuo metu Ukrainos vyriausybė skiria ypatingą dėmesį patriotiškumui skatinti ir tai karo sąlygomis yra tikrai suprantama, bet tuo pat metu labai svarbu, kad paraleliai būtų ugdomos europinės vertybės, nepamirštama, kaip svarbu plėtoti demokratiją, stiprinti žmogaus teises. Smagu, kad konferencijos dalyviai tai suvokia ir palaiko Ukrainos kelią į Europą. Interaktyvios apklausos metu dalyviai prisipažino, kad informacijos apie Europos sąjungą jiems vis dar trūksta, o švietimo sistema nėra pajėgi tinkamai ugdyti aktyvų, nebijantį prisiimti atsakomybės už savo šalies ateitį, Ukrainos pilietį.

Konferenciją organizavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras bei Kijevo Ekologijos, ekonomikos ir teisės institutas. Prie konferencijos sėkmingo įgyvendinimo ypač daug prisidėjo pagrindinis konferencijos partneris – Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje ir Ministras patarėjas Gvidas Kerušauskas.

Konferencijos dalyvius sveikino, pranešimus skaitė ir darbo grupes moderavo už švietimo sritį atsakingi abiejų šalių valdžios institucijų atstovai, savo įgyvendintas pilietines iniciatyvas pristatė projekto dalyviai:

Pablo Chobzej, Ukrainos švietimo ir mokslo ministro pavaduotojas, Gvidas Kerušauskas, LR Ambasados įgaliotasis ministras Ukrainoje, Jevgenij Krasniakov, Ukrainos Aukščiausiosios Rados konsultantas švietimo ir mokslo klausimais, Gintaras Steponavičius, LR Seimo narys, Natalja Istomina, LR švietimo ir mokslo viceministrė, Dr. Jelena Bykovskaja, pedagogikos mokslų daktarė, profesorė, Kijevo ekonomikos, ekologijos ir teisės instituto rektorė, Laurynas Kasčiūnas, analitikas, Pietų Europos studijų centro l.e.p. direktorius, Vilniaus universiteto profesorius, Valdas Jankauskas, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktorius, Dalia Navikienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jolanta Markevičienė, LVJC projektų vadovė.

APIE RENGINĮ - UKRAINOS PARTNERIAI
(http://politcom.org.ua/?p=10522)

SOCIALINIAME TINKLE FACEBOOK
(https://www.facebook.com/groups/873424609431094/?f...)

Ši konferencija – pilietinę visuomenę stiprinančio vystomojo bendradarbiavimo projekto Ukrainoje „Europos piliečio formulė“ (2015 m. gegužė–lapkritis) dalis.

Projekto tikslas - skatinti aktyvų Ukrainos jaunų žmonių pilietiškumą, suteikti žinių ir gebėjimų, būtinų organizuojant jaunimo veiklas, skatinančias jaunimo aktyvų įsitraukimą į Rytų partnerystės politikos formavimą ir informacijos apie eurointegracijos naudą jų bendruomenėse, sklaidą.

Projekto metu daugiau nei 1000 jaunų žmonių iš 14-os skirtingų Ukrainos regionų vykdė iniciatyvas, skatinančias jaunimą konstruktyviai spręsti vietinių bendruomenių ir šalies problemas bei propaguoti bendras Europos vertybes ir eurointegraciją.

Projektas „Europos piliečio formulė“ yra finansuojamas iš LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

Daugiau informacijos:
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius
Tel. (8 5) 272 5319, 8 687 69703
El. p. jolanta@lvjc.lt
www.lvjc.lt

X
Prenumerata