Rytų Ukrainos pedagogai mokėsi Lietuvoje

Rugsėjo 3–5 dienomis mokytojų grupė iš Rytų Ukrainos dalyvavo neformaliojo švietimo mokymuose, kuriuos jiems surengė Lietuvos vaikų ir jaunimo centro specialistai.

Praktinių mokymų metu buvo gilinamasi į:

  • Tikslus ir uždavinius ugdymo procese – jų formulavimą bei veiksmų įgyvendinti tikslams planavimą;
  • Neformaliojo ugdymo programas – sudedamąsias jų dalis ir reikšmingumą;
  • Neformaliojo ugdymo procesų planavimą – dalyvių įtraukimą ir jų motyvavimą;
  • Metodų įvairovę siekiant neformaliojo ugdymo tikslų. Metodų taikymą gebėjimų ugdyme;
  • Neformaliojo vaikų švietimo sampratą ir įtaką asmens gerovei;
  • Gebėjimų ugdymą neformaliajame švietime – bendrąsias ir dalykines kompetencijas;
  • Pažangos vertinimą ir įsivertinimą neformaliajame ugdyme;
  • Principus ir jų veiklą neformaliajame ugdyme.

Svečiai dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vaikams ir jaunimui skirtos veiklose, lankėsi Matulaičio socialiniame centre bei Robotikos akademijoje

Programos pabaigoje svečiai turėjo galimybę patys savarankiškai parengti jiems patiems aktualią neformaliojo ugdymo programą.

Ši Rytų Ukrainos mokytojų viešnagė Lietuvoje – projekto „Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje: neformalaus ugdymo kokybės užtikrinimas“ dalis.

Projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis

X
Prenumerata