Balandžio 10, 2017 10:00 - Balandžio 10, 2017 10:00

Pedagogo veiklos vertinimas ir įsivertinimas socialinio ir emocinio ugdymo kontekste (04.10–12 d.)

Ši programa suteikti mokyklų/gimnazijų vadybiniam personalui teorinių žinių ir praktinių-metodinių įrankių, kurie padėtų sukurti teigiamą socialinį ir emocinį kontekstą organizuojant vertinimo, įsivertinimo procesus bei planuojant pedagogų kompetencijos tobulinimą.

Balandžio 10, 2017 10:00 - Balandžio 10, 2017 10:00

Edukacinės ir kūrybos erdvės 2017 (04.10–12)

Balandžio 10–12 d. LVJC vyks „Edukacinės ir kūrybos erdvės“, parengtos pagal akredituotą 18 val. programą ,,Pedagogo darbo kokybės tobulinimas ugdymo procese”'. Jų metu 9 praktikumai pedagogams, besidomintiems meno ir ugdymo turinio modernizavimo naujovėmis, ieškantiems su mokiniais naujų bendravimo ir bendradavimo būdų ugdymo procese, siekiantiems įgyti patirties taikant aktyviuosius, interaktyviuosius ir motyvuojančius metodus bei įvairius vertinimo ir įsivertinimo būdus.

X

Prenumerata

Prenumerata