Gegužės 5, 2017 10:00 - Gegužės 5, 2017 10:00

Pedagogo veiklos vertinimas ir įsivertinimas socialinio ir emocinio ugdymo kontekste (05.5, 9, 10 d.)

Ši programa suteikti mokyklų/gimnazijų vadybiniam personalui teorinių žinių ir praktinių-metodinių įrankių, kurie padėtų sukurti teigiamą socialinį ir emocinį kontekstą organizuojant vertinimo, įsivertinimo procesus bei planuojant pedagogų kompetencijos tobulinimą. Registracijos forma - viduje!

X

Prenumerata

Prenumerata