Spalio 9, 2017 09:00
LVJC

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (120 val., nuo 2017.10.09)

Kviečiame registruotis asmenis, besirengiančius dirbti ir dirbančius neformaliojo vaikų švietimo srityje (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) ir pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojus, dar neišklausiusius šio kurso.

X

Prenumerata

Prenumerata