Spalio 14, 2017 10:00
LVJC, 208
Spalio 30, 2017 10:00
LVJC, 208

Išmanūs žingsniai šiuolaikinėje mokykloje (2017.10.14; 2017.10.30)

Didėjant informacijos srautams ugdymo procese nebeužtenka iki šiol taikytų mokymo(si) metodų.  Dėl nepakankamos pedagogų patirties naudoti skaitmenines priemones ir įrenginius, dauguma mokytojų neaktyviai su jomis dirba ir nepilnai patenkina vis didėjančius mokinių poreikius. Kaip IKT priemonių „prisijaukinimas“ gali padėti siekti geresnių mokymo(si) rezultatų bei stiprinti mokytojo savivertę?

X

Prenumerata

Prenumerata