Agnė Trusevičienė Spalio 19, 2017 18:00
LVJC

Pasaulio dailininkų kūryba ikimokyklinukų ugdymo procese (2017.10.19)

Kaip dailininkų meno kūrinius pritaikyti pedagoginėje veikloje ugdant vaikus?

X

Prenumerata

Prenumerata