Audronė Bakšienė Balandžio 30, 2019 10:00
LVJC, 208

Lytinio tapatumo raida nuo kūdikystės iki paauglystės. „Nepatogūs“,  bet aktualūs klausimai pedagogams (2019-04-30)

Kaip „teisingai“ auklėti berniukus ir mergaites? Ką turėtų žinoti pedagogas apie berniukų ir mergaičių ugdymą lyčių lygybės kontekste? Išsamiai nagrinėsime lytinio tapatumo formavimąsi pačiu jautriausiu vaiko asmenybei tapsmui – ikimokykliniu laikotarpiu. Nevengsime ir aptarsime vaiko seksualumo raidos temą ir įvairius su tuo susijusių „nepatogių“ klausimus.

X
Prenumerata