Programos „Darni mokykla“ įvadinė konferencija (2019-10-10)

Spalio 10 d. visus kviečiame į programos „Darni mokykla“ įvadinę konferenciją

Giedrė Juzėnienė Spalio 10, 2019 18:00
LVJC, 208 aud.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymas (2019.10.10)

Socialinės emocinės kompetencijos – tai gebėjimai dirbti kartu su kitais, produktyviai mokytis, atlikti vaidmenis šeimoje ir bendruomenėje. Renginyje sužinosite praktinių metodų ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinėms emocinėms kompetencijoms ugdyti.

Spalio 10, 2019 18:00
LVJC, 208 aud.

Emocinio intelekto lavinimo lobiai (2019-10-10)

Apie įvairių žaidimų pritaikymą emocinio intelekto lavinimui, istorijų - pasakų - mįslių kūrimo meną, netradicinių technikų panaudojimą ugdant emocinį intelektą ikimokykliniame-priešmokykliniame amžiuje. 

X
Prenumerata