Rugsėjo 11, 2020 12:30
LVJC, 208 aud.

Kūrybiški ir inovatyvūs būdai, ugdant darželinuko matematinius gebėjimus (2020-09-11, NAUJAS)

Ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogai į ugdomąjį procesą vis drąsiau integruoja STEAM dalykus, kasdien tampančius vis didesne savastimi. 

X
Prenumerata