Spalio 26, 2020 10:00 - Spalio 27, 2020 10:00

Edukacinės ir kūrybos erdvės 2020 spalio 26–27 d.

Spalio 26 –27 d. kviečiame į „Edukacines ir kūrybinės erdves“ – praktinių seminarų ciklą bendrojo ir neformaliojo ugdymo pedagogams apie socialinių įgūdžių ugdymo naujoves, darbą su klase, kaip bendruomene, inovatyvius metodus gerinti mokinių mokymosi motyvaciją ir pasiekimus.

X
Prenumerata