Balandžio 21, 2021 13:00
ZOOM platforma

Įvairiapusiai vaikų pasiekimai ir jų stebėjimas, fiksavimas (2021-04-21)

Kaip stebėti, fiksuoti ir žymėti vaiko pasiekimus, kaip suteikti vaikui pagalbą ir kada jos labiausiai reikia,
kas turi dalyvauti sveiko vaiko ugdyme?

X
Prenumerata