Gegužės 13, 2021 13:00
ZOOM platforma

 Įtraukusis ugdymas darželyje - kas tai? (2021-05-13)

Dalyviai turės galimybę susipažinti su praktiniais metodais ir būdais, kurie padės sklandžiau ir tikslingiau teikti švietimo pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių. S. Kneipo sveikatinimo metodikos pritaikymas specialiųjų poreikių vaikams.

X
Prenumerata