Sausio 4, 2022 14:00
ZOOM platforma

Pasaulis vaiko akimis – tirti, atrasti, išmokti (2022-01-04) GRUPĖ PILNA

Mokymuose mokytojai sužinos, kaip sukonstruoti tinkamą probleminį klausimą, kaip parinkti mokomąją medžiagą ir nukreipti mokinius tiriamajai veiklai, kaip ugdyti bendradarbiavimą ir kaip sukurti probleminio mokymo vertinimo įrankius.

X
Prenumerata