Sausio 6, 2022 10:00
ZOOM platformoje

Mokytojo padėjėjo rengimas: veikla ir ugdymo procesas (40 akad. val.; nuo 2022 m. sausio 6 d.) GRUPĖ PILNA

GRUPĖ PILNA / Mokytojo padėjėjų poreikis auga dėl „įtraukiojo ugdymo“ politikos, kuria siekiama panaikinti diskriminaciją ir visiems mokiniams suteikti vienodas švietimo galimybes. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, skatinami mokytis bendrose klasėse. Tačiau be mokytojo padėjėjo tai padaryti sunku.

Sausio 6, 2022 13:00
ZOOM platforma

Didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas (2022-01-06) GRUPĖ PILNA

GRUPĖ PILNA.
Seminaro lektorė pasidalins savo darbo patirtimi, dirbant su (labai) didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais (struktūruotos aplinkos kūrimo ypatumai, svarba); pateiks rekomendacijas dėl simbolių sistemų naudojimo, aptars IKT panaudojimo galimybes, supažindins su „Attention Autism“ metodu.

X
Prenumerata