Sausio 13, 2022 13:00
ZOOM platforma

Socialinio pedagogo veiklos dokumentai mokykloje (2022-01-13) GRUPĖ PILNA

Norint tinkamai įvertinti socialinio pedagogo veiklos rezultatus, būtina ją tikslingai dokumentuoti. Mokymų metu bus pateiktos praktinės metodinės rekomendacijos, kokie LR dokumentai reglamentuoja socialinio pedagogo veiklą, kaip ji turi atsispindėti ugdymo įstaigų vidaus dokumentuose, kokius ir kaip dokumentus turėtų pildyti socialinis pedagogas.

X
Prenumerata