Sausio 27, 2022 13:00
ZOOM platforma

Socialinio pedagogo veiklos dokumentai mokykloje (2022-01-27) GRUPĖ PILNA

Norint tinkamai įvertinti socialinio pedagogo veiklos rezultatus, būtina ją tikslingai dokumentuoti. Mokymų metu bus pateiktos praktinės metodinės rekomendacijos, kokie LR dokumentai reglamentuoja socialinio pedagogo veiklą, kaip ji turi atsispindėti ugdymo įstaigų vidaus dokumentuose, kokius ir kaip dokumentus turėtų pildyti socialinis pedagogas.

Sausio 27, 2022 14:00
ZOOM platforma

Didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas (2022-01-27) GRUPĖ PILNA

GRUPĖ PILNA
Seminaro lektorė pasidalins savo darbo patirtimi, dirbant su (labai) didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais (struktūruotos aplinkos kūrimo ypatumai, svarba); pateiks rekomendacijas dėl simbolių sistemų naudojimo, aptars IKT panaudojimo galimybes, supažindins su „Attention Autism“ metodu.

X
Prenumerata