Spalio 28, 2020 13:00
LVJC, 208 aud

Ypatingas vaikas pradinėse klasėse. Gabių ir talentingų mokinių ugdymo problemos, iššūkiai ir galimybės (2020-10-28)

Praktinis seminaras skirtas pažinčiai su gabių ir talentingų mokinių atpažinimo galimybėmis bei jų psichologinėmis charakteristikomis, taip pat galimų mokymo priemonių bei darbo metodų klasėje, ugdant skirtingų gebėjimų ir/ar mokymosi sunkumų turinčius mokinius, analizei ir aptarimui.

Spalio 29, 2020 18:00
LVJC, 208 aud.

Aplinkosauginis švietimas darželyje (2020-10-29)

Aplinkosauginio švietimo darželyje geroji darbo patirtis ir pavyzdžiai.

Lapkričio 5, 2020 18:00
LVJC, 208 aud.

Žaidimai ir užduotys saugaus eismo kultūros ugdymui darželyje (2020-11-05)

Šis praktikumas – apie saugaus eismo kultūros ugdymo veiklas darželyje su įvairiais žaidimais ir užduotimis apie keliones, saugų eismą ir transportą.

Emocinis intelektas „vs“ dirbtinis intelektas (konferencijos mežiaga)

Apie socialinio emocinio ugdymo(si) svarbą, technologijų progresą ir reikšmę kasdieniniame gyvenime. Kaip, kokiais metodais planuoti pokyčius ir siekti jų asmeniškai bei mokymo įstaigose, norint įgalinti šiuolaikinį jaunimą imtis lyderystės veikiant?

Efektyvūs mokymo metodai (2 akad. val. nuotoliniai mokymai)

Mokymas skirtas mokytojams ir dėstytojams, siekiant supažindinti su psichologinėmis ir fiziologinėmis priežastimis, trukdančiomis mokiniams įsisavinti informaciją. Aptariami esminiai mokymo principai ir metodai, kad besimokančiųjų žinios būtų tvirtos ir virstų gebėjimais.

„Globalūs iššūkiai švietime“ (konferencijos medžiaga)

Kaip paskatinti pozityvius pokyčius mokyklose ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigose, orientuotus į kryptingą vaikų ir jaunimo asmeninių ir socialinių įgūdžių ugdymą?

Emocinio intelekto vystymas mokykloje: visapusiška nauda mokytojui ir mokiniui

Supažindinsime ugdytojus su emocinio intelekto koncepcija, padėsiančia geriau pažinti mokinius ir aptarti efektyviausias ugdymo galimybes ir būdus.

Kūrybiškas metodinių priemonių pritaikymas ikimokyklinukų veikloje

Tik kūrybiškai dirbantis pedagogas gali skatinti vaikų kūrybiškumą. Kaip gebėsite tinkamai pasirinkti šiuolaikinius vaiko ugdymąsi atliepiančius metodus?

Matematika paprastai ir suprantamai

Pažintis su matematikos mokymo metodais ir principais, kurie žinias ir dėsnius pateikia vaizdžiai, remiantis intuicija ir vaizdumu, paskui tik logika.

Apie kvalifikacijos tobulinimo programą MOKINIŲ SOCIALINĖMS IR EMOCINĖMS KOMPETENCIJOMS UGDYTI

Nauja nacionalinio lygmens mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa mokinių socialinėms ir emocinėms kompetencijoms ugdyti.

X
Prenumerata