Rita Zykienė Vasario 19, 2020 10:00
LVJC, 211 aud.

Dialogas su vaiko tėvais: kaip susikalbėti ir bendradarbiauti (2020-02-19)

Seminaro metu aptarsime dialogo su tėvais galimybes, nepanaudotus resursus. Giliau apžvelgsime tokias temas, kaip kontakto užmezgimas, palaikymas; aktyvaus klausymosi ir grįžtamojo ryšio įgūdžiai; atsakomybių dalijimasis; bendradarbiavimas, kai vaikas turi specialiųjų poreikių.

Vasario 20, 2020 18:00
LVJC, 208 aud.

Vaikas, kurį sunku suprasti: kaip padėti jam ir sau (2020-02-20, NAUJAS)

Apie „kitokius“ vaikus, taip pat tai, kas būdinga autizmo spektro, dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimams.

Vasario 21, 2020 10:00
Kauno Pilėnų progimnazija, Aktų salė, (Šiaurės pr. 73, Kaunas)

Pedagogų forumas „Šiuolaikinio ugdymo prioritetai: iššūkiai mokytojams ir galimybės mokiniams“ (2020-02-21, KAUNE)

2020 m. vasario 21 d. organizuojame Respublikinį pedagogų forumą „Šiuolaikinio ugdymo prioritetai: iššūkiai mokytojams ir galimybės mokiniams“.

Vasario 25, 2020 13:00
LVJC, 208 aud

Ypatingas vaikas pradinėse klasėse. Gabių ir talentingų mokinių ugdymo problemos, iššūkiai ir galimybės (2020-02-25)

Praktinis seminaras skirtas pažinčiai su gabių ir talentingų mokinių atpažinimo galimybėmis bei jų psichologinėmis charakteristikomis, taip pat galimų mokymo priemonių bei darbo metodų klasėje, ugdant skirtingų gebėjimų ir/ar mokymosi sunkumų turinčius mokinius, analizei ir aptarimui.

Vasario 27, 2020 18:00
LVJC, 208

Vaiko protinių gebėjimų ugdymas (2020-02-27, NAUJAS)

Kaip ugdyti vaiko atmintį ir dėmesingumą, samprotavimą, žodinę bei grafinę raišką, judesių koordinaciją, orientaciją erdvėje ir laike? Būtent tai sudaro vaiko protinių gebėjimų visumą, kurio ugdymas padės vaikui sėkmingai mokytis.

Vasario 28, 2020 11:00
LVJC, 208 aud.

Kūrybiški ir inovatyvūs būdai, ugdant darželinuko matematinius gebėjimus (2020-02-28, NAUJAS)

Ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogai į ugdomąjį procesą vis drąsiau integruoja STEAM dalykus, kasdien tampančius vis didesne savastimi. 

Strateginė švietimo konferencija 2017: Emocinė branda. Tikslai ir iššūkiai. Vadovų sesija. (5 akad. val. nuotoliniai mokymai)

Emocijos – neatsiejama tarpusavio bendravimo dalis. Manoma, kad emocinis intelektas (EQ) yra patikimesnis profesinio ir asmeninio gyvenimo sėkmės rodiklis negu mums iki šiol įprastas intelekto koeficientas (IQ). Apie emocinę brandą bei jos tikslus ir su kokiais iššūkiais susiduriama mėgins atsakyti dėšimtis skirtingų lektorių. Konferencijos sesija skirta švietimo įstaigų Vadovams(-ėms) ir Pavaduotojams(-oms).

Audronė Bakšienė Kovo 10, 2020 10:00
LVJC, 208 aud.

Mylėti ir drausminti – ar įmanoma suderinti? (2020-03-10)

Seminaro metu, siekdami suprasti vaiką, praktinių užduočių pagalba aiškinsimės „sunkaus“ vaikų elgesio priežastis ir slaptus tokio elgesio tikslus, mokysimės efektyviai nustatyti elgesio ribas ir tuo pačiu užtikrinti sveiką vaiko emocinę raidą.

Kovo 18, 2020 10:00
LVJC, 208 aud.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų bendrųjų kompetencijų ugdymas per pasakas ir žaidimus (2020-03-18)

Kaip per pasaką kūrybiškai plėtoti konkrečias veiklas bei ugdyti bendrąsias kompetencijas? Kaip siužetuose atrasti svarbiausius elementus ir pagal juos parinkti kūrybines užduotis, įtraukiančias vaikus į patyrimą, skatinantį mąstymą, minties raišką, savarankiškumą?

X
Prenumerata