Vasario 15, 2022 10:00
ZOOM platforma

Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimų ugdymas mokykloje (2022-02-15) GRUPĖ PILNA

Seminaro dalyviai susipažins su skaitymo, rašymo, kalbėjimo gebėjimų ugdymo strategijomis, praktiškai išbandys jų taikymo metodus, pamatys konkrečius gerosios patirties pavyzdžius ir rezultatus.

Vasario 15, 2022 12:30
ZOOM platformoje

Aktyvūs muzikos klausymosi metodai (2022-02-15)

Seminaro metu bus kalbama apie Batia Strauss aktyvaus muzikos klausymosi metodo įgyvendinimą meninio ugdymo ir muzikos pamokose.

Vasario 17, 2022 10:00
ZOOM platforma

Mokinių vertinimas. Praktinė kelionė mokinių vertinimo validumo ir efektyvumo link (2022-02-17)

Susipažinsite su mokinių vertinimo samprata, pasaulyje paplitusiomis vertinimo formomis ir praktikų naudojamais vertinimo įrankiais; dalyvausite praktinėje testo validumo pasitikrinimo veikloje; kursite formuojamajam ir alternatyviajam vertinimui būdingus įrankius.

Vasario 17, 2022 14:00
ZOOM platforma

Darbuotoją ar mokinį auginančios grįžtamojo ryšio kultūros mokykloje kūrimas (2022-02-17)

Susipažinsite su grįžtamojo ryšio darbo aplinkoje samprata bei jo poveikiu bendravimo kokybei ir darbuotojo įgalinimui; aptarsite tinkamo ir objektyvaus grįžtamojo ryšio teikimo bei jo prašymo būdus, šios informacijos panaudojimo galimybes kuriant mokyklos kultūrą.

Vasario 18, 2022 10:00
ZOOM platformoje

Efektyvi hibridinė pamoka turint minimalius techninius išteklius (2022-02-18)

Susipažinsite su hibridinės pamokos organizavimo ypatumais, naudojant įvairius IKT sprendimus; dalyvausite praktinėje veiksmingiausių skaitmeninių įrankių, kurie gali būti taikomi įgyvendinant skirtingas pamokos dalis, demonstracijoje.

Vasario 18, 2022 14:00
ZOOM platforma

Kokybiška pamoka mokyklų išorės vertintojo akimis (2022-02-18)

susipažinsite su kokybiškos pamokos organizavimo ypatumais ir rekomenduojamu kokybiškos pamokos standartu, dalyvausite praktinėje veikloje, kurioje vertinsite lektoriaus parinktų filmuotų pamokų ištraukas.

Dalia Elena Mickevičiūtė Vasario 19, 2022 12:00
ZOOM platforma

AKTYVUMO IR DĖMESIO SUTRIKIMAS, psichologinė edukacinė grupė (2022 m. vasario 19 d. – balandžio 30 d.)

Kalbėsime apie tai, kas būdinga ADS ir kaip sau (ar kitam) padėti bei išmokti su tuo gyventi; dalinsimės savo patirtimis.
Tęstiniai užsiėmimai padės suformuoti ar įtvirtinti kai kuriuos įpročius, reikalingus mokantis valdyti dėmesį, organizuoti savo veiklas, planuoti darbą ir poilsį.

Vasario 21, 2022 10:00
ZOOM platformoje

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (PPŽK, nuo 2022 m. vasario 21 d., NUOTOLINIS)

Nuo 2020 m. vasario 22 d. planuojamas naujas „Pedagoginių-psichologinių žinių kursas“ (PPŽK), skirtas besirengiantiems dirbti ir dirbančius neformaliojo vaikų švietimo srityje (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), taip pat pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojams, neišklausiusius šio kurso.

Vasario 24, 2022 10:00
ZOOM platforma

STEAM ugdymas per skaitmenines technologines priemones darželyje (2022-02-24)

Dalyviai susipažins su STEAM, sužinos, kaip menines ir kūrybines veiklas integruoti kartu su technologijomis;
išmoks sukurti savo „robotukus“ bei pritaikyti juos ugdymo aplinkoje.

Dalia Elena Mickevičiūtė Vasario 24, 2022 12:30
ZOOM platforma

Vaikų pykčio protrūkiai: kaip padėti vaikui ir sau? (2022-02-24)

Aptarsite vaikų pykčio priežastis, aiškinsitės, kodėl vaikams sunku suvaldyti savo elgesį, kodėl ištinka pykčio protrūkiai, kaip elgtis suaugusiam, sužinosite kaip padėti supykusiam vaikui, šalia esantiems vaikams ir kaip pasilengvinti situaciją pačiam pedagogui.

X
Prenumerata