Dalia Elena Mickevičiūtė Gegužės 14, 2020 18:00
LVJC, 208

„Perdegimo“ sindromas pedagogo darbe (2020-05-14) NAUJAS

Praktikume aptarsime perdegimo priežastis, prevenciją ir būdus, kurie padės susigrąžinti džiaugsmą darbe.

Gegužės 15, 2020 10:00
LVJC, 208

Bendravimo bendradarbiavimo svarba ugdant lyderystės savybes (2020-05-15)

Seminaro metu bus nagrinėjamos bendruomeniškumo ugdymo galimybės užtikrinančias efektyvų mokytojų, mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdant mokiniams savarankiškame gyvenime reikšmingas lyderystės kompetencijas.

Gegužės 21, 2020 10:00
LVJC, 208 aud.

„Kitoks“ vaikas grupėje: kaip atpažinti ir padėti? (2020-05-21)

Seminare – apie vaiko fizinės, pažintinės, socialinės, emocinės ir kalbos raidos normas, ankstyvus įvairių sutrikimų požymius bei jų identifikaciją.

Gegužės 22, 2020 10:00
LVJC, 208 aud.

Šiuolaikiniai mokiniai – kaip jiems padėti save pažinti (2020-05-22)

Įgytos žinios padės mokytojams geriau pažinti savo vaikus. Įgytos leis atsakyti į svarbiausius asmenybės formavimo klausimus –
Kaip gerai save pažįsti; kas yra savęs pažinimas; kaip savęs pažinimas padeda karjerai ir kt.

Gegužės 22, 2020 11:00
LVJC, 208 aud.

Kūrybiški ir inovatyvūs būdai, ugdant darželinuko matematinius gebėjimus (2020-05-22, NAUJAS)

Ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogai į ugdomąjį procesą vis drąsiau integruoja STEAM dalykus, kasdien tampančius vis didesne savastimi. 

Matematika paprastai ir suprantamai (6 akad. val. nuotoliniai mokymai)

Mokymo tikslas – supažindinti su matematikos mokymo metodais ir principais, kurie matematikos žinias ir dėsnius pateikia vaizdžiai, remiantis visų pirma intuicija ir vaizdumu, paskui tik logika.

Kūrybiškas metodinių priemonių pritaikymas ikimokyklinukų veikloje (4 akad. val. nuotoliniai mokymai)

Tik kūrybiškai dirbantis pedagogas gali skatinti vaikų kūrybiškumą. Mokymo tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi, pažvelgiant į pedagoginį darbą kūrybiškai ir šiuolaikiškai. Išmoksite lengvai ir paprastai pasigaminti kūrybiškas ugdymo priemones, gebėsite tinkamai pasirinkti šiuolaikinius vaiko ugdymąsi atliepiančius metodus, sužinosite, kaip 1 klausimas gali paskatinti vaikų kūrybiškumą.

Emocinis intelektas „vs“ dirbtinis intelektas (konferencijos mežiaga)

Tai konferencijos video medžiaga, padedanti suprasti socialinio emocinio ugdymo(si) svarbą, suvokti technologijų progresą ir reikšmę kasdieniniame gyvenime, pateikti konkrečius metodus, kaip planuoti pokyčius ir siekti jų asmeniškai bei mokymo įstaigose, norint įgalinti šiuolaikinį jaunimą imtis lyderystės veikiant.

„Globalūs iššūkiai švietime“ (konferencijos medžiaga)

Konferencijos „Globalūs iššūkiai švietime” tikslas - paskatinti pozityvius pokyčius mokyklose ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigose, orientuotus į kryptingą vaikų ir jaunimo asmeninių ir socialinių įgūdžių ugdymą, kas yra būtina sąlyga rengiant vaikus ir jaunimą sėkmingam gyvenimui.

Efektyvūs mokymo metodai (2 akad. val. nuotoliniai mokymai)

Mokymas skirtas mokytojams ir dėstytojams, siekiant supažindinti su psichologinėmis ir fiziologinėmis priežastimis, trukdančiomis mokiniams įsisavinti informaciją. Aptariami esminiai mokymo principai ir metodai, kad besimokančiųjų žinios būtų tvirtos ir virstų gebėjimais.

X
Prenumerata