Vasario 24, 2021 12:00
ZOOM platforma

Kūrybiškos užduotys ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams nuotolinio ugdymo metu (2021-02-24)

Vaikų kūrybiškumui ribų nėra! Кiekvienas vaiko sukurtas kūrinys - pasitikėjimo savimi, atvirumo naujai patirčiai, atkaklumo įrodymas. Šio seminaro dalyviai sužinos, kaip kūrybiškai skatinti vaiko vidinį potencialą ir norą mokytis.

Vasario 24, 2021 17:30
ZOOM platforma

Pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai (10 susitikimų nuo vasario 24 d., trečiadieniais)

Tai 10 užsiėmimų ciklas tėveliams, skirtas padėti geriau suprasti savo vaikus – jų raidos ypatumus, charakterio bruožus,
netinkamo elgesio priežastis.

Vasario 26, 2021 11:00
ZOOM platforma

Kūdikio emocinio intelekto ugdymas (2021-02-26) (Seminaras tėveliams)

Kaip padėti vaikui  ugdyti(s) emocinį intelektą bei ypač svarbius bendravimo įgūdžius?

Kovo 1, 2021 10:00
LVJC, Konstitucijos pr. 25, Vilniuje

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (PPŽK, nuo 2021 m. kovo mėn.)

2021 m. kovo men, planuojamas „Pedagoginių-psichologinių žinių kursas“ (PPŽK), skirtas besirengiantiems dirbti ir dirbančius neformaliojo vaikų švietimo srityje (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), taip pat pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojams, neišklausiusius šio kurso.

Kovo 2, 2021 13:00
ZOOM platforma

Įvairiapusiai vaikų pasiekimai ir jų stebėjimas, fiksavimas (2021-03-02)

Kaip stebėti, fiksuoti ir žymėti vaiko pasiekimus, kaip suteikti vaikui pagalbą ir kada jos labiausiai reikia,
kas turi dalyvauti sveiko vaiko ugdyme?

Vilija Malinauskaitė Kovo 4, 2021 12:30
ZOOM platforma

Sudėtingų situacijų mokykloje valdymas ir konfliktų prevencijos gebėjimų lavinimas (2021-03-04)

Seminaro metu bus kalbama apie konfliktų sprendimo strategijas, mūsų reakcijas sudėtingose situacijose – jausmų, minčių, lūkesčių ir elgesio ryšį, emocijų ir minčių įtaką mąstymui ir veiksmams bei informacijos perdavimo svarbą.

Kovo 4, 2021 18:00
LVJC, 208

Vaiko socialinės emocinės raidos ir S. Kneipo filosofijos ryšys (2021-03-04)

Ar S. Kneipo filosofijos sklaida vaikų darželyje turi reikšmės vaiko socialinei – emocinei raidai? Kokią reikšmę vaiko raidos ugdyme turi tėveliai ir darželio mokytojos?

Vilija Malinauskaitė Kovo 18, 2021 12:30
ZOOM platformoje

Sveiki santykiai: ar reikalingos ribos (2021-03-18)

Seminare klabėsime apie partnerystę tarp vaikų ir suaugusiųjų; pagrindines tėvų funkcijas; kokios jos, ką jos reiškia tėvams, pedagogams ir vaikui.

Laimutė Vanagienė Kovo 18, 2021 18:00
LVJC, 208

Muzika ir intelektai (2021-03-18)

Savo muzikinės raiškos pamokėlėse, muzikos garsų ir ritmo pagalba,  lektorė puoselėja 8 intelektus. Dainuodami daineles, klausydami įvairių muzikos kūrinių, grodami, žaisdami muzikinius žaidimus, improvizuodami ir ritmuodami ugdytiniai stiprina visus šiuos intelektus.

Vilija Malinauskaitė Kovo 25, 2021 12:30
ZOOM platforma

Tapatumo krizė paauglystėje (2021-03-25)

Kaip išbūti šalia atsikalbinėjančio ir reikalaujančio paauglio, neprarasti motyvacijos darbui ir padėti paaugliui ir sau? Kas nulemia, kad vieni paaugliai šį laikotarpį išgyvena itin audringai, kiti – kur kas ramiau?

X
Prenumerata