Gegužės 11, 2021 10:00
ZOOM platforma

Dailės ir technologijų sinergija darželyje – misija įmanoma (2021-05-11)

Dalyviai susipažins su STEAM, sužinos, kaip menines ir kūrybines veiklas integruoti kartu su technologijomis;
išmoks sukurti savo „robotukus“ bei pritaikyti juos ugdymo aplinkoje.

Gegužės 11, 2021 13:00
ZOOM platforma

​Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje: kritinis mąstymas ir kūrybiškumas (2021-05-11)

Seminare gilinsimės į pagrindinių XXI a. kompetencijų - kritinio ir kūrybinio mąstymo ryšius, jų ugdymo svarbą, metodus.

Gegužės 13, 2021 13:00
ZOOM platforma

 Įtraukusis ugdymas darželyje - kas tai? (2021-05-13)

Dalyviai turės galimybę susipažinti su praktiniais metodais ir būdais, kurie padės sklandžiau ir tikslingiau teikti švietimo pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių. S. Kneipo sveikatinimo metodikos pritaikymas specialiųjų poreikių vaikams.

Gegužės 13, 2021 18:00
LVJC, 208

Vaiko socialinės emocinės raidos ir S. Kneipo filosofijos ryšys (2021-05-13)

Ar S. Kneipo filosofijos sklaida vaikų darželyje turi reikšmės vaiko socialinei – emocinei raidai? Kokią reikšmę vaiko raidos ugdyme turi tėveliai ir darželio mokytojos?

Gegužės 20, 2021 10:00
ZOOM platformoje

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (PPŽK, nuo 2021 m. gegužės 20 d., NUOTOLINIS)

Nuo 2021 m. gegužės 20 d. planuojamas naujas „Pedagoginių-psichologinių žinių kursas“ (PPŽK), skirtas besirengiantiems dirbti ir dirbančius neformaliojo vaikų švietimo srityje (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), taip pat pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojams, neišklausiusius šio kurso.

Laimutė Vanagienė Gegužės 20, 2021 18:00
LVJC, 208

Muzika ir intelektai (2021-05-20)

Savo muzikinės raiškos pamokėlėse, muzikos garsų ir ritmo pagalba,  lektorė puoselėja 8 intelektus. Dainuodami daineles, klausydami įvairių muzikos kūrinių, grodami, žaisdami muzikinius žaidimus, improvizuodami ir ritmuodami ugdytiniai stiprina visus šiuos intelektus.

Gegužės 27, 2021 18:00
LVJC, 208 aud.

Žaidimai ir užduotys saugaus eismo kultūros ugdymui darželyje (2021-05-27)

Praktikumas nukeliamas vėlesniam laikui.
Šis praktikumas – apie saugaus eismo kultūros ugdymo veiklas darželyje su įvairiais žaidimais ir užduotimis apie keliones, saugų eismą ir transportą.

Birželio 3, 2021 13:00
ZOOM platforma

Visapusiškas socialinis emocinis ugdymas darželyje – kelias į vaiko gerovę (2021-06-03)

Aptarsime socialinio – emocinio ugdymo siekiamybes, psichologiniu, kalbiniu, vaikų sveikatinimo aspektu, bus atskleistas sėkmingo vaiko ugdymosi modelis, remiantis ikimokyklinio ugdymo amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.

Birželio 3, 2021 13:00
ZOOM platformoje

Mokytojo padėjėjo rengimas: veikla ir ugdymo procesas (40 akad. val.; 2021 m. birželio 3–21 d.)

Mokytojo padėjėjų poreikis auga dėl „įtraukiojo ugdymo“ politikos, kuria siekiama panaikinti diskriminaciją ir visiems mokiniams suteikti vienodas švietimo galimybes. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, skatinami mokytis bendrose klasėse. Tačiau be mokytojo padėjėjo tai padaryti sunku.

Efektyvūs mokymo metodai (2 akad. val. nuotoliniai mokymai)

Mokymas skirtas mokytojams ir dėstytojams, siekiant supažindinti su psichologinėmis ir fiziologinėmis priežastimis, trukdančiomis mokiniams įsisavinti informaciją. Aptariami esminiai mokymo principai ir metodai, kad besimokančiųjų žinios būtų tvirtos ir virstų gebėjimais.

X
Prenumerata