Spalio 21, 2021 13:00
ZOOM platforma

Socialinio pedagogo veiklos dokumentai mokykloje (2021-10-21) VIETŲ NĖRA

VIETŲ NĖRA / Norint tinkamai įvertinti socialinio pedagogo veiklos rezultatus, būtina ją tikslingai dokumentuoti. Mokymų metu bus pateiktos praktinės metodinės rekomendacijos, kokie LR dokumentai reglamentuoja socialinio pedagogo veiklą, kaip ji turi atsispindėti ugdymo įstaigų vidaus dokumentuose, kokius ir kaip dokumentus turėtų pildyti socialinis pedagogas.

Spalio 26, 2021 14:00
ZOOM platformoje

Vertinimas ir įsivertinimas – mokomės ir augame kartu su vaiku II dalis (2021-10-26 / 2 dalis iš 2)

Seminare gilinsimės, kaip kuo įvairiau į(si)vertinti ir kurie būdai bei priemonės tinka esamai klasei, kaip panaudoti vertinimui mąstymo žemėlapius, koks vertinimo vaidmuo problemų sprendimu grįstame mokyme ir kt.

Lapkričio 5, 2021 13:00
ZOOM platforma

Įvairiapusiai vaikų pasiekimai ir jų stebėjimas, fiksavimas (2021-11-05)

Kaip stebėti, fiksuoti ir žymėti vaiko pasiekimus, kaip suteikti vaikui pagalbą ir kada jos labiausiai reikia,
kas turi dalyvauti sveiko vaiko ugdyme?

Lapkričio 17, 2021 13:00
ZOOM platforma

Pedagogas įtraukiojo ugdymo procese (2021-11-17)

Seminare kalb4sime apie specialiųjų poreikių mokinių pažinimą ir jų poreikių stebėjimą, įvertinimą, tenkinimą.

Lapkričio 18, 2021 13:00
ZOOM platforma

Socialinio pedagogo veiklos dokumentai mokykloje (2021-11-18)

Norint tinkamai įvertinti socialinio pedagogo veiklos rezultatus, būtina ją tikslingai dokumentuoti. Mokymų metu bus pateiktos praktinės metodinės rekomendacijos, kokie LR dokumentai reglamentuoja socialinio pedagogo veiklą, kaip ji turi atsispindėti ugdymo įstaigų vidaus dokumentuose, kokius ir kaip dokumentus turėtų pildyti socialinis pedagogas.

Efektyvūs mokymo metodai (2 akad. val. nuotoliniai mokymai)

Mokymas skirtas mokytojams ir dėstytojams, siekiant supažindinti su psichologinėmis ir fiziologinėmis priežastimis, trukdančiomis mokiniams įsisavinti informaciją. Aptariami esminiai mokymo principai ir metodai, kad besimokančiųjų žinios būtų tvirtos ir virstų gebėjimais.

Emocinis intelektas „vs“ dirbtinis intelektas (konferencijos mežiaga)

Apie socialinio emocinio ugdymo(si) svarbą, technologijų progresą ir reikšmę kasdieniniame gyvenime. Kaip, kokiais metodais planuoti pokyčius ir siekti jų asmeniškai bei mokymo įstaigose, norint įgalinti šiuolaikinį jaunimą imtis lyderystės veikiant?

„Globalūs iššūkiai švietime“ (konferencijos medžiaga)

Kaip paskatinti pozityvius pokyčius mokyklose ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigose, orientuotus į kryptingą vaikų ir jaunimo asmeninių ir socialinių įgūdžių ugdymą?

Emocinio intelekto vystymas mokykloje: visapusiška nauda mokytojui ir mokiniui

Supažindinsime ugdytojus su emocinio intelekto koncepcija, padėsiančia geriau pažinti mokinius ir aptarti efektyviausias ugdymo galimybes ir būdus.

X
Prenumerata