Kaip ugdyti vaiko atsakingumą?

Atsakingumas – viena svarbiausių žmogaus savybių

Atsakingumas – tai sugebėjimas sąžiningai ir laiku vykdyti savo pareigas, laikytis susitarimų, elgtis saugiai ir suprasti savo elgesio pasekmes. Visi tėvai nori, kad jų vaikai būtų atsakingi, todėl ugdydami šią savybę turėtume mokyti vaikus prisiimti atsakomybę už savo elgesį ir veiklos rezultatus. Neretai tėvai susiduria su klausimais, kada reikia pradėti ugdyti vaiko atsakingumą ir kaip tai geriausia daryti? Tad apie viską nuo pradžių.

Kuo anksčiau, tuo geriau

Tėvai, labai mylėdami savo vaikus, stengiasi kuo ilgiau juos apsaugoti nuo savarankiškų sprendimų, atsakingos veiklos. Neretam atrodo, kad jų vaikas dar per mažas pats pasikloti lovą, susitvarkyti žaislus ar tiesiog pasirinkti pietų meniu. Kuo anksčiau vaikui leisite pasirinkti, ką jis nori valgyti, kur ir su kuo žaisti, ką vilkėti ar pirkti, tuo savarankiškesnis ir atsakingesnis jis užaugs. Tad pats metas apsišarvuoti kantrybe kol Jūsų vaikas pats pavalgys, o vėliau išplaus savo lėkštę, išvertęs žaislus juos ilgai rinks ir dėlios į vietas ar prilaistęs ant grindų atsineš šluostę ir valys savo paliktą dėmę...

Pareigų ir atsakomybių pasidalijimas

Šeima – visuomenės ląstelė, kurioje galioja savos taisyklės, tad nuo mažų dietų vaikas turi būti visaverte jos dalimi. Kaip ir bet kokioje bendruomenėje, taip ir šeimoje, būtinas pareigų ir atsakomybių pasidalijimas. Vaiko pareigos – ne išimtis. Įtraukite jį į paprastus namų ruošos darbus. Paaugliai turėtų perimti didesnę dalį buities darbų – išnešti šiukšles, nupirkti reikiamų produktų parduotuvėje ir pan. Veiklos pasidalijimas šeimoje vaikui formuos ne tik atsakomybės jausmą, bet ir sveikos bendruomenės pavyzdį, kur kiekvienas turi savo darbą už kurį yra atsakingas. Negali tėvai būti vaiko patarnautojais, todėl turėkite kantrybės, kol vaikas mokysis atlikti savo darbus. Jei matote, kad jam nesiseka, nepulkite visko daryti už jį, geriau patarkite, paskatinkite jį, kitu atveju vaikas pradės manipuliuoti suaugusiaisiais ir tyčia nesistengs atlikti jam patikėtų užduočių.

Pinigėliai pinigai

Ugdyti vaiko atsakomybės jausmą padeda pinigai. Kiekvienas vaikas turi turėti bent simbolinį savų pinigų kiekį. Tėvams reikėtų savo atžaloms paaiškinti pinigų vertę, jų svarbą gyvenime ir panaudojimo būdus. Savi pinigai vaikui parodo, kad juo pasitikima, jis yra gerbiamas. Tad, jei matote, kad vaikas skuba išleisti pinigus, nepulkite jo barti, vietoj to geriau paaiškinkite jo veiksmų pasekmes. Vaikas turi suvokti, kad paskubėjęs išleisti kišenpinigius, jis ilgai nebeturės savo pinigų, o sutaupęs, gali įsigyti brangesnį daiktą.

Visuomeninė veikla

Dalyvaudamas visuomeninėje veikloje vaikas išmoksta rūpintis kitais, todėl kalbėkitės apie svarbą būti organizacijos dalimi. Neizoliuokite vaiko namuose, parodykite jam kuo įvairesnės socialinės padėties žmones, kad jis išmoktų bendrauti su visais. Būdamas organizacijos dalimi, kurioje svarbus kiekvieno indelis, vaikas mokysis atsakingumo. Tik jokiu būdu neatlikite vaiko pareigų už jį, nes paversite jo veiklą beprasme. Kad nesusigundytumėte atlikti ne savo darbų, mokykite vaiką fiksuoti svarbią ir aktualią jam informaciją. Nepulkite skambinti užsiėmimų vadovams klausdami, ką vaikas turi atsinešti į užsiėmimus – jo pareiga tai žinoti pačiam. Kartą pamiršęs atlikti savo užduotis ir pasijutęs nejaukiai ar nuvylęs komandą, vaikas tikrai išmoks atsakingiau žiūrėti į jam pavestas užduotis.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras primena, kad vaikai neretai būna išsiblaškę ir greitai pamiršta, kas su jais buvo tartasi, todėl viskas turi būti užfiksuota. Nusistačius kartu su vaiku jo pareigas ir atsakomybes užrašykite jas dideliame lape (jei vaikas mažas, galite nupiešti) ir pakabinkite visiems matomoje vietoje. Didelis ir spalvotas plakatas Jums leis priminti, kas jau susitarta ir taip išvengsite nereikalingų diskusijų. Taip pat nepamirškite, kad kaip ir viso kito, vaikai mokosi iš suaugusiųjų, tad rodykite jiems teigiamą pavyzdį, jei pažadėjote kažką savo vaikui, būtinai ištesėkite. Dar viena gera priemonė, padedanti ugdyti vaikų atsakomybę – pasakos. Juk visose pasakose akcentuojama atsakomybės svarba, tad skaitykite, klausykitės, stebėkite ir analizuokite jas kartu su savo vaikais.

X
Prenumerata