Pasaulio gelbėjimo pamokos – dar mokyklos suole

Su kokiais globaliais iššūkiais susidurs, kokias problemas spręs užaugę šiandienos moksleiviai? Dalis jų greičiausiai bus susiję su ypač sparčiai augančiu pasaulio žmonių skaičiumi, neatsakingu vartojimu ir tarša, įvairių rūšių nelygybe bei skurdu. Tuo įsitikinę  tokios tarptautinės organizacijos, kaip UNESCO ar  Jungtinės Tautos, patvirtinę globalių problemų sprendimui skirtų  17 Darnaus Vystymo Tikslų (DVT 2030), dėl kurių dar 2015 m. susitarė 193 pasaulio šalys.

Mokytis imtis atsakomybės ir veiksmų už visą pasaulį verta pradėti kuo ankščiau. Mokyklos suole pats laikas svajoti apie tai, kokiame pasaulyje norėtume gyventi; analizuoti, kiek šios vaikų svajonės ar vizijos nutolę nuo tikrovės; diskutuoti apie veiksmus, kurių vertėtų imtis situacijai pakeisti, – įsitikinusi Jolanta Markevičienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro projektų vadovė, kasmet gruodį rengiamos „Globalaus švietimo savaitės“ Lietuvoje organizatorė.

Pasak J. Markevičienės, diskusijos ir kūryba tokiomis temomis, kaip skurdo ar bet kokios rūšies nelygybės mažinimas savo bendruomenėje bei visame pasaulyje, atsakingas vartojimas, ugdymo kokybė, darni pasaulio visuomenės raida ar taika – galėtų tapti pamokų, klasės valandėlių ar renginių dalimi. Į mokyklos bendruomenės kasdienybę, pasak ugdymo specialistės, reikėtų integruoti ir mokytojų bei mokinių emocinius ar socialinius gebėjimus – tokius, kaip kūrybiškas problemų sprendimas arba drąsa veikti nuolat kintančiomis aplinkybėmis, kritinis mąstymas, atsakingumas, gebėjimas keltis tikslus ir jų siekti.

5 būdai paskatinti vaikų domėjimąsi pasaulio problemomis, pagal Jolantą Markevičienę:

  • Vaikų lūkesčiai ateities pasauliui

Kalbėkite, svajokite, fantazuokite kartu su vaikais apie tai, kokios ateities jie tikisi – ateities sau, savo klasei, bendruomenei... ar visam pasauliui. Tai galėtų vykti taip:

pirmas mokinys išsako savo lūkestį – „Ateityje aš tikiuosi... “. Kitas tęsia: „Taip“..., priimdamas pirmojo mintis ir išsakydamas savo lūkestį.

Ši užduotis padeda išgirsti vieniems kitus ir pajusti įvairovę. Sutikdami su prieš tai išsakytu lūkesčiu, vaikai sukuria atmosferą, kurioje kiekvienas noras yra priimamas, kaip galimas. Po visų lūkesčių išsakymo naudinga sugrupuoti grupėje išsakytus visus lūkesčius į kategorijas tolesnei diskusijai. Daugiau smagių užduočių apie lūkesčius galima rasti metodinėje priemonėje „Jump into Sustainable Life Styles“, skirsnyje Vertybės.

  • Kasdieniniai įpročiai, jų stiprumas ir kaina pasauliui

Pasigilinkite su vaikais į jų kasdieninę rutiną ir įvertinkite įpročių stiprumą bei kainą – ką darome, kaip elgiamės kiekvieną dieną: kokią naudą tai teikia mums ir kokią naštą užkrauna pasauliui. 

Sužinoti daugiau apie įpročių kilmę ar su jais susijusių daiktų istoriją patikėkite mokiniams savarankiškai. Jie mielai patys kuria interaktyvius pristatymus ir savo atradimus papasakoja visai klase.

  • Skurdo žemėlapis

Pasitelkę internetą pasigilinkite į skurdo ypatumus ir dinamiką pasaulyje – ar jis mažėja, ar auga. Padiskutuokite, ar yra skurdo Lietuvoje? Stenkitės pastebėti stokojančius žmones savo artimoje aplinkoje. Trumpų ekskursijų metu pasikalbėkite su sutiktais žmonėmis – pasiteiraukite, kaip ir kuo jie gyvena. Patyrinėję skurstančių žmonių buitį kitose šalyse, palyginkite ją su jūsų pakalbintų žmonių gyvenimo sąlygomis.

  • Finansai ir ekonomika

Pakalbėkite su vaikais apie pinigų ir gyvenimo kokybės sąsajas. Finansinis kortų žaidimas, kurį galite rasti metodinės priemonės  „Jump into Sustainable Life Styles“ „Finansų“ temoje, tikrai padėti vaikams geriau suprasti svarbiausius finansinius terminus, dėsnius, tendencijas. Vertas dėmesio ir vaidmenų žaidimas, kuriame smulkieji gamintojai ir didelės bendrovės veikia pasaulinėje rinkoje, su mokesčiais, subsidijomis, tarifais, kvotomis ir pan. Šį metodą rekomenduoja UNESCO „Švietimas darnaus vystymosi tikslams“.

  • Gyvenimo kokybė

Atlikite tyrimą: „Ar gyventi ilgiau yra gerai?“. Šį metodą taip pat rekomenduoja UNESCO „Švietimas darnaus vystymosi tikslams“.

Įdėjų veiklai, taip pat organizuojamų kūrybinių konkursų ar socialinių akcijų tikrai rasite Lietuvoje ir visoje Europoje organizuojamose Visuotinėje veiksmo savaitėje ar Globalaus švietimo savaitėje Beje, pastaroji vyksta kaip tik dabar – lapkričio 19–25 d.

Šių metų Globalaus švietimo savaitės „Pasaulis keičiasi. O mes?“ organziatoriai kviečia mokinius dalyvauti fotografijų, plakatų konkursuose ar  atlikti žurnalistinį tyrimą. Mokytojams pateikia pamokų planų, propaguojančių į darnų gyvenimo stilių. Daugiau informacijos: https://lvjc.lt/globalaus-svietimo-savaite/

Vaikų pasiruošimas spręsti pasaulio problemas priklausys nuo to, ką darome šiandien, kaip padedame jiems pasirengti susidūrimui su vis aštrėjančiais globaliais pasaulio iššūkiais. Todėl nevertėtų į tai žvelgti pro pirštus.

X
Prenumerata