Dalia Elena Mickevičiūtė Gegužės 10, 2021 12:00
ZOOM platformoje

Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas: kaip jį atpažinti, ką daryti atpažinus ir kaip padėti išmokti su juo gyventi (2021-05-10)

ADHD – kokie požymiai yra būdingi aktyvumo ir dėmesio sutrikimui, kaip padėti sau arba savo vaikui ar mokiniui, turinčiam aktyvumo ir dėmesio sutrikimo požymių.

Gegužės 4, 2021 14:00
ZOOM'e

Gabus vaikas - iššūkis mokytojui (2021-05-04)

Seminare apžvelgsime kelias gabių vaikų ugdymo strategijas, iliustruojant jas praktiniais pavyzdžiais.

Gegužės 11, 2021 10:00
ZOOM platforma

Dailės ir technologijų sinergija darželyje – misija įmanoma (2021-05-11)

Dalyviai susipažins su STEAM, sužinos, kaip menines ir kūrybines veiklas integruoti kartu su technologijomis;
išmoks sukurti savo „robotukus“ bei pritaikyti juos ugdymo aplinkoje.

Birželio 3, 2021 13:00
ZOOM platformoje

Mokytojo padėjėjo rengimas: veikla ir ugdymo procesas (40 akad. val.; 2021 m. birželio 3–21 d.)

Mokytojo padėjėjų poreikis auga dėl „įtraukiojo ugdymo“ politikos, kuria siekiama panaikinti diskriminaciją ir visiems mokiniams suteikti vienodas švietimo galimybes. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, skatinami mokytis bendrose klasėse. Tačiau be mokytojo padėjėjo tai padaryti sunku.

Balandžio 29, 2021 12:00
ZOOM platformoje

Pirštukų žaidimai bei pasakos pagal klasikinę muziką (2021-04-29)

Seminaro metu sužinosime, kaip organizuoti ir pateikti aktyvias, žaismingas ir įtraukiančias meninio ugdymo veiklas ne tik kontaktiniu, bet ir nuotoliniu būdu; kaip sužadinti vaikų smalsumą ir sudominti siūloma veikla; kartu sukursime pirštukų pasaką-žaidimą pagal klasikinę muziką.

Balandžio 22, 2021 12:00
ZOOM platformoje

Ritmo lavinimas pasitelkiant antrines žaliavas bei lauko muzikos instrumentų erdvės įrengimas (2021-04-22) GRUPĖ PILNA

GRUPĖ PILNA. Seminarą planuojame kartoti artimiausiu metu. Jei domina, rašykite mokymai@lvjc.lt
Seminaro metu išmoksime ritmo lavinimo žaidimų-pratimų, naudojant kiekvienam prieinamas antrines-skambančias priemones;
permąstysime, kaip organizuoti ir pateikti aktyvias, žaismingas ir įtraukiančias meninio ugdymo veiklas ne tik kontaktiniu, bet ir nuotoliniu būdu.

Birželio 3, 2021 13:00
ZOOM platforma

Visapusiškas socialinis emocinis ugdymas darželyje – kelias į vaiko gerovę (2021-06-03)

Aptarsime socialinio – emocinio ugdymo siekiamybes, psichologiniu, kalbiniu, vaikų sveikatinimo aspektu, bus atskleistas sėkmingo vaiko ugdymosi modelis, remiantis ikimokyklinio ugdymo amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.

Gegužės 13, 2021 13:00
ZOOM platforma

 Įtraukusis ugdymas darželyje - kas tai? (2021-05-13)

Dalyviai turės galimybę susipažinti su praktiniais metodais ir būdais, kurie padės sklandžiau ir tikslingiau teikti švietimo pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių. S. Kneipo sveikatinimo metodikos pritaikymas specialiųjų poreikių vaikams.

Balandžio 21, 2021 13:00
ZOOM platforma

Įvairiapusiai vaikų pasiekimai ir jų stebėjimas, fiksavimas (2021-04-21)

Kaip stebėti, fiksuoti ir žymėti vaiko pasiekimus, kaip suteikti vaikui pagalbą ir kada jos labiausiai reikia,
kas turi dalyvauti sveiko vaiko ugdyme?

Vilija Malinauskaitė Balandžio 22, 2021 12:30
ZOOM platformoje

Sveiki santykiai: ar reikalingos ribos (2021-04-22)

Seminare klabėsime apie partnerystę tarp vaikų ir suaugusiųjų; pagrindines tėvų funkcijas; kokios jos, ką jos reiškia tėvams, pedagogams ir vaikui.

Straipsniai

Pedagogų forume – apie naujas nuotolinio ugdymo galimybes

Kaip nuotolinį mokymąsi prisijaukinti – paįvairinti, padaryti įdomesniu, labiau įtraukiančiu, veiksmingesniu?Kaip padėti vaikams susiformuoti nuotolinio mokymosi įpročius?

Praktiniai patarimai, kaip įtraukti švietimo bendruomenę į darnaus vystymosi veiklas

Darnaus vystymosi švietimo veiklų organizatorė dalinasi savo įžvalgomis ir pateikia 7 paprastus patarimus, kaip įtraukti švietimo bendruomenes – mokyklų, darželių komandas, jaunimo grupes – į darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) veiklas, lengvai įgyvendinamas bet kurioje ugdymo įstaigos bendruomenėje.

X
Prenumerata