Dalia Elena Mickevičiūtė Vasario 19, 2022 12:00
ZOOM platforma

AKTYVUMO IR DĖMESIO SUTRIKIMAS, psichologinė edukacinė grupė (2022 m. vasario 19 d. – balandžio 30 d.)

Kalbėsime apie tai, kas būdinga ADS ir kaip sau (ar kitam) padėti bei išmokti su tuo gyventi; dalinsimės savo patirtimis.
Tęstiniai užsiėmimai padės suformuoti ar įtvirtinti kai kuriuos įpročius, reikalingus mokantis valdyti dėmesį, organizuoti savo veiklas, planuoti darbą ir poilsį.

Vasario 18, 2022 14:00
ZOOM platforma

Kokybiška pamoka mokyklų išorės vertintojo akimis (2022-02-18)

susipažinsite su kokybiškos pamokos organizavimo ypatumais ir rekomenduojamu kokybiškos pamokos standartu, dalyvausite praktinėje veikloje, kurioje vertinsite lektoriaus parinktų filmuotų pamokų ištraukas.

Kovo 8, 2022 12:00
ZOOM platforma

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2022-03-08)

Vaikai mokosi su Kimochis personažais, žaidžia, klysta, mokosi bendrauti ir draugauja. 5 draugai vaikus moko pagarbos, draugiškų ženklų, ramaus balso tono, ramaus veido ir kūno, malonių žodžių vietoje skaudinančių. Vaikai išmoksta šiuos įrankius taikyt praktikoje.

Vasario 24, 2022 10:00
ZOOM platforma

STEAM ugdymas per skaitmenines technologines priemones darželyje (2022-02-24)

Dalyviai susipažins su STEAM, sužinos, kaip menines ir kūrybines veiklas integruoti kartu su technologijomis;
išmoks sukurti savo „robotukus“ bei pritaikyti juos ugdymo aplinkoje.

Vasario 15, 2022 10:00
ZOOM platforma

Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimų ugdymas mokykloje (2022-02-15) GRUPĖ PILNA

Seminaro dalyviai susipažins su skaitymo, rašymo, kalbėjimo gebėjimų ugdymo strategijomis, praktiškai išbandys jų taikymo metodus, pamatys konkrečius gerosios patirties pavyzdžius ir rezultatus.

Vasario 3, 2022 14:00
ZOOM platforma

Didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas (2022-02-03) GRUPĖ PILNA

GRUPĖ PILNA / Seminaro lektorė pasidalins savo darbo patirtimi, dirbant su (labai) didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais (struktūruotos aplinkos kūrimo ypatumai, svarba); pateiks rekomendacijas dėl simbolių sistemų naudojimo, aptars IKT panaudojimo galimybes, supažindins su „Attention Autism“ metodu.

Sausio 27, 2022 14:00
ZOOM platforma

Didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas (2022-01-27) GRUPĖ PILNA

GRUPĖ PILNA
Seminaro lektorė pasidalins savo darbo patirtimi, dirbant su (labai) didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais (struktūruotos aplinkos kūrimo ypatumai, svarba); pateiks rekomendacijas dėl simbolių sistemų naudojimo, aptars IKT panaudojimo galimybes, supažindins su „Attention Autism“ metodu.

Dalia Elena Mickevičiūtė Kovo 9, 2022 12:30
ZOOM platforma

Efektyvus pedagogo bendravimas su ugdytinių tėvais: kaip sutarti ir „nesudegti“ (2022-03-09)

Lektorė pasiūlys praktinių patarimų kaip spręsti iškilusias konfliktines situacijas ir kaip bendrauti su ugdytinių tėvais, kad būtų efektyvu ir konstruktyvu.

Dalia Elena Mickevičiūtė Vasario 24, 2022 12:30
ZOOM platforma

Vaikų pykčio protrūkiai: kaip padėti vaikui ir sau? (2022-02-24)

Aptarsite vaikų pykčio priežastis, aiškinsitės, kodėl vaikams sunku suvaldyti savo elgesį, kodėl ištinka pykčio protrūkiai, kaip elgtis suaugusiam, sužinosite kaip padėti supykusiam vaikui, šalia esantiems vaikams ir kaip pasilengvinti situaciją pačiam pedagogui.

Vasario 7, 2022 12:30
ZOOM platforma

Kompiuterinių programėlių panaudojimas, kuriant ugdymo(si) turinį (2022-02-07)

Mokytojai yra labai kūrybingi, bet kartais trūksta vieno žingsnelio, vienos konsultacijos, kuri leidžia drąsiau naudotis informacinėmis technologijoms, kuriant kokybišką turinį. Lektorė pasidalins savo patirtimi ir kviečia kartu išmokti naudotis naujomis programėlėmis, o taip pat prisiminti kaip naudotis jau žinomomis. 

Straipsniai

Pedagogų forume – apie naujas nuotolinio ugdymo galimybes

Kaip nuotolinį mokymąsi prisijaukinti – paįvairinti, padaryti įdomesniu, labiau įtraukiančiu, veiksmingesniu?Kaip padėti vaikams susiformuoti nuotolinio mokymosi įpročius?

Karantino dienoraštis

Neformaliojo švietimo metofų rinkinėlis ir Karantino dienoraštis

X
Prenumerata