Spalio 21, 2021 13:00
ZOOM platforma

Socialinio pedagogo veiklos dokumentai mokykloje (2021-10-21) VIETŲ NĖRA

VIETŲ NĖRA / Norint tinkamai įvertinti socialinio pedagogo veiklos rezultatus, būtina ją tikslingai dokumentuoti. Mokymų metu bus pateiktos praktinės metodinės rekomendacijos, kokie LR dokumentai reglamentuoja socialinio pedagogo veiklą, kaip ji turi atsispindėti ugdymo įstaigų vidaus dokumentuose, kokius ir kaip dokumentus turėtų pildyti socialinis pedagogas.

Rugsėjo 28, 2021 09:00
ZOOM mokymų platforma

Kokybiška pamoka ir bendruomenės telkimas nuotoliniu būdu: skaitmeniniai įrankiai ir sėkmingos jų taikymo praktikos

Mokymų tikslas – suteikti švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, socialiniams darbuotojams, psichologams teorinių žinių ir pasiūlyti praktinių-skaitmeninių įrankių, kurie padėtų tobulinti pamokos kokybę bei telktų mokyklos bendruomenę dirbant nuotoliniu būdu.

Spalio 18, 2021 10:00
ZOOM platforma

STEAM ugdymas per technologines priemones darželyje (2021-10-18)

Dalyviai susipažins su STEAM, sužinos, kaip menines ir kūrybines veiklas integruoti kartu su technologijomis;
išmoks sukurti savo „robotukus“ bei pritaikyti juos ugdymo aplinkoje.

Rugsėjo 29, 2021 12:30
ZOOM platformoje

Pirštukų žaidimai bei pasakos pagal klasikinę muziką (2021-09-29)

Seminaro metu sužinosime, kaip organizuoti ir pateikti aktyvias, žaismingas ir įtraukiančias meninio ugdymo veiklas ne tik kontaktiniu, bet ir nuotoliniu būdu; kaip sužadinti vaikų smalsumą ir sudominti siūloma veikla; kartu sukursime pirštukų pasaką-žaidimą pagal klasikinę muziką.

Rugsėjo 22, 2021 12:00
ZOOM platforma

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2021-09-22) GRUPĖ PILNA

GRUPĖ PILNA Vaikai mokosi su Kimochis personažais, žaidžia, klysta, mokosi bendrauti ir draugauja. 5 draugai vaikus moko pagarbos, draugiškų ženklų, ramaus balso tono, ramaus veido ir kūno, malonių žodžių vietoje skaudinančių. Vaikai išmoksta šiuos įrankius taikyt praktikoje.

Rugsėjo 28, 2021 13:00
ZOOM platformoje

Seminaras  „Nuotolinės užsienio kalbos pamokos kryptys ir kontekstai“ (2021-09-28)

Apie kiekvieno įgūdžio – kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo – lavinimo metodiką ir jos pritaikymą nuotolinei pamokai; apie tinkamiausias technologines priemones bei įrankius ir mokymo medžiagos pasirinkimą, efektyvius būdus išjudinti mokinį anapus ekrano.

STEAM: patyriminės veiklos keičiančios tradicines pamokas

Dažnam suaugusiajam kyla klausimas – ką nuveikti su vaiku, kad tas laikas būtų kupinas neišdildomų įspūdžių ir nepakartojamų mokymosi patirčių. Kokius klausimas kelti, kaip atsakyti į klausimus, kurie leistų į jus supantį pasaulį pažvelgti kitaip, paprasčiau, o gal išmintingiau, kaip daro mokslininkai ir inžinieriai.

Dalia Elena Mickevičiūtė

Vaikų ir paauglių elgesio sutrikimai: kodėl jų atsiranda, kaip bendrauti su šių sutrikimų turinčiais vaikais ir kuo gali padėti pedagogas

Kaip „sunkiame“ paauglyje pamatyti tokį nuskriaustą vaiką? Kaip prie jo prieiti, nepaisant jo keiksmų ir neretai – šiurkštaus atstūmimo? Mokymas skirtas pedagogams, dirbantiems su įvairaus amžiaus vaikais, norintiems daugiau sužinoti apie tai, kas dedasi vaiko ar paauglio, turinčio elgesio sutrikimų, viduje, kodėl jis reaguoja vienaip ar kitaip, kaip rasti su juo ryšį ir kaip būtų galima jam padėti

Andrius Berniukevičius

Efektyvaus mokymo metodai motyvacijai skatinti, ZOOM seminaras mokyklos bendruomenei

ZOOM seminare susipažinsite su smegenų veiklos principais, sužinosite, kaip jų pagrindų organizuoti efektyvų mokymą ir mokymąsi.

Mokymosi pagalbos teikimas mokinių pasiekimams gerinti (40 akad. val.)

Kviečiame mokyklų bendruomenes dalyvauti nuotoliniuose mokymo kursuose
„Mokymosi pagalbos teikimas mokinių pasiekimams gerinti“
(Akredituota programa Nr. 213001797)

Straipsniai

Pedagogų forume – apie naujas nuotolinio ugdymo galimybes

Kaip nuotolinį mokymąsi prisijaukinti – paįvairinti, padaryti įdomesniu, labiau įtraukiančiu, veiksmingesniu?Kaip padėti vaikams susiformuoti nuotolinio mokymosi įpročius?

Praktiniai patarimai, kaip įtraukti švietimo bendruomenę į darnaus vystymosi veiklas

Darnaus vystymosi švietimo veiklų organizatorė dalinasi savo įžvalgomis ir pateikia 7 paprastus patarimus, kaip įtraukti švietimo bendruomenes – mokyklų, darželių komandas, jaunimo grupes – į darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) veiklas, lengvai įgyvendinamas bet kurioje ugdymo įstaigos bendruomenėje.

X
Prenumerata