Emocinė branda. Tikslai ir iššūkiai. Vadovų sesija

Apie emocinę brandą bei jos tikslus ir su kokiais iššūkiais susiduriama mėgins atsakyti dėšimtis skirtingų lektorių.

Matematika paprastai ir suprantamai

Mokymo tikslas – supažindinti su matematikos mokymo metodais ir principais, kurie matematikos žinias ir dėsnius pateikia vaizdžiai, remiantis visų pirma intuicija ir vaizdumu, paskui tik logika.

Šiuolaikinis ikimokyklinio ugdymo turinys, pedagogų forumas

Forumo tikslas – patobulinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, orientuojantis į šiuolaikinius ugdymo tikslus ir principus, ugdymo proceso efektyvų valdymą, šiuolaikinį ugdymo turinį ir ugdytinių pasiekimų gerinimą.

Kaip padėti mokytojui parduoti pamoką moksleiviui?

Mokytojai žino viską! Tik ne visuomet šį „viską“ jiems pavyksta perteikti moksleiviams – atrasti, kas jiems įdomu, įtraukti į ieškojimus, eksperimentus, kūrybą.

Ypatingas vaikas pradinėse klasėse. Gabių ir talentingų mokinių ugdymo problemos, iššūkiai ir galimybės

Neretai gabūs vaikai bei išskirtiniai jų gabumai mokykloje lieka nepastebėti. Juos atrasti trukdo tam tikri, net ir gabiems mokiniams būdingi, mokymosi sunkumai.

Kaip „parduoti“ švietimo idėją? Pedagogų sesija

^iuolaikinis pedagogas turi tapti ne tik švietėju, bet ir išskirtinių gebėjimų „pardavėju“, kad programoje numatytus dalykus ir temas gebėtų „parduoti“ patiems išrankiausiems – mokiniams. Kokių veiksmų imtis, kad mokinius patrauktume savo pusėn?

Kaip „parduoti“ švietimo idėją? Vadovų sesija

Tvarią įstaigą kuria lyderis. Kaip juo tapti? Kaip išsiugdyti ir išlaikyti lyderystę? Kaip į savo organizaciją pritraukti geriausius pedagogams? Kaip juos motyvuoti ir išlaikyti?

Kokybiškas pradinukų gamtamokslinis ugdymas šiandienos mokyklose

Forumas tikslas – skatinti pradinio ugdymo pedagogus pasidalinti gerąja patirtimi ir kartu prisidėti prie kokybiško vaikų ugdymo.

Diskusija: Ar švietimas gali paruošti žmogų sėkmingam gyvenimui?

Diskusijoje nagrinėjamas neformaliojo švietimo poveikis asmenybės brandai ir sėkmingumui.

Spalio 19, 2021 14:00
ZOOM platformoje

Vertinimas ir įsivertinimas - mokomės ir augame kartu su vaikais (2021-10-19 / 1 dalis iš 2)

Seminare gilinsimės, kaip kuo įvairiau į(si)vertinti ir kurie būdai bei priemonės tinka esamai klasei, kaip panaudoti vertinimui mąstymo žemėlapius ir kt. I dalis iš II planuojamų.

Straipsniai

Pedagogų forume – apie naujas nuotolinio ugdymo galimybes

Kaip nuotolinį mokymąsi prisijaukinti – paįvairinti, padaryti įdomesniu, labiau įtraukiančiu, veiksmingesniu?Kaip padėti vaikams susiformuoti nuotolinio mokymosi įpročius?

Praktiniai patarimai, kaip įtraukti švietimo bendruomenę į darnaus vystymosi veiklas

Darnaus vystymosi švietimo veiklų organizatorė dalinasi savo įžvalgomis ir pateikia 7 paprastus patarimus, kaip įtraukti švietimo bendruomenes – mokyklų, darželių komandas, jaunimo grupes – į darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) veiklas, lengvai įgyvendinamas bet kurioje ugdymo įstaigos bendruomenėje.

X
Prenumerata